मुंबई,29मार्च(भाषा)महाराष्ट्रमेंकांग्रेस-राकांपाकीआंतरिककलहशुक्रवारकोउससमयसतहपरआगईजबकांग्रेसकीअहमदनगरइकाईकेएकपदाधिकारीनेप्रतिद्वंदीभाजपाउम्मीदवारकोसमर्थनदेनेकाऐलानकरदिया।कांग्रेसकीजिलाइकाईकेमहासचिवबालासाहेबहरालनेऐलानकियाहैकिवेभाजपाप्रत्याशीसुजयविखे-पाटिलकासमर्थनकरेंगे।सुजय,कांग्रेसकेवरिष्ठनेताराधाकृष्णविखे-पाटिलकेपुत्रहै।राधाकृष्णअहमदनगरसीटसेअपनेबेटेकेलिएकांग्रेससेटिकटपानेकाप्रयासकररहेथेलेकिनकांग्रेस-राकांपासमझौतेमेंयहसीटराकांपाकेपासचलीगईऔरराधाकृष्णवसुजयकीराजनीतिकआकांक्षाओंपरपानीफिरगया।भाजपानेअहमदनगरसीटसेसुजयकोउम्मीदवारबनायागयाहै।वहकुछदिनपहलेहीभाजपामेंशामिलहुएथे।अबउनकामुकाबलाराकांपाकेसंग्रामजगतापसेहोगा।