जासं,अलीगढ़:दिसिविलबारएसोसिएशनकेवार्षिकचुनावकेलिएमंगलवारकोमतदानहोगा।आठपदोंपरलड़रहे25प्रत्याशियोंकीकिस्मतकाफैसला2075अधिवक्ताकरेंगे।इसदौरानकोविड-19कीगाइडलाइनकाविशेषध्यानरखाजाएगा।बिनामास्ककेकिसीकोवोटडालनेकीअनुमतिनहींहोगी।इसबारअध्यक्षपदपरचार,जबकिमहासचिवपरछहउम्मीदवारमैदानमेंहैं।इसेलेकरसोमवारकोप्रत्याशियोंनेअपनीदावेदारीमजबूतकरनेकेलिएअधिवक्ताओंसेवोटकीअपीलकी।

दिअलीगढ़बारएसोसिएशनकेनिर्वाचितअधिकारीजगदीशसारस्वतनेबतायाकिमंगलवारकोसुबहसाढ़े10बजेसेकलक्ट्रेटपरिसरकार्यालयमेंमतदानशुरूहोगा।इसकेलिए2075अधिवक्तामतकाइस्तेमालकरेंगे।इसबारअध्यक्षपदपरचारउम्मीदवारहेमेंद्रवाष्र्णेय,बृजेशकुमारसिंह,ठा.रणवीरसिंहवसंतोषकुमारवशिष्ठमैदानमेंहैं,जबकिमहासचिवकेलिएछहदावेदारोंकृष्णपालसिंह,अनिलकुमारसेंगर,अनूपकौशिक,संजयपाठक,अजयगौड़वशिवकुमारशर्माकेबीचटक्करहोगी।इसीतरहवरिष्ठउपाध्यक्षपदपरसुरेंद्रकुमारवअनुवेशकुमारगौतम,कनिष्ठउपाध्यक्षपदपरचेतनकुमारवउदयवीरसिंहराणा,कोषाध्यक्षपदपरविजयपालसिंह,संतोषकुमारबघेलवझरनाचटर्जीमैदानमेंहैं।इनकेअलावासंयुक्तसचिवप्रकाशनपदपररामवीरसिंहवललितगौतम,संयुक्तसचिवप्रशासनपरबीनूगुप्ता,पवनकेएनसिंहरावत,देवप्रकाशवचतुर्वेदीगौतम,संयुक्तसचिवपुस्तकालयपदपरलक्ष्मीयादववबृजेशकुमारदावेदारहैं।चुनावअधिकारीजगदीशसारस्वतनेअपीलकीहैकिसभीमतदातामास्कपहनकरआएं।पहचानपत्रसाथलेकरआएं।उन्होंनेकहाकिबुधवारकोविजेताओंकीघोषणाहोगी।

कोरोनाकालमेंकीगईअधिवक्ताओंकीमदद

चुनावसेएकदिनपहलेबारएसोसिएशनकेअधिवक्ताओंनेविशिष्टपरिचर्चारखी।इसमेंबारएसोसिएशनकेकार्योंपरचर्चाकीगई।अधिवक्ताओंनेबतायाकिइसबारकोरोनाकालमेंभीहरअधिवक्ताकोबारकेफंडसेपांच-पांचहजाररुपयेदिलाएगए।बुजुर्गअधिवक्ताकोमृत्योपरांतमिलनेवाली50हजारकीराशिकोबढ़ाकरदोलाखकरदियागया।मृतकोंकेआश्रितोंकोभीदोलाखदिएगए।इसदौरानएडवोकेटरामबाबूशर्मा,कैलाशगुप्ता,पीकेसिंह,जगदीशसारस्वत,अमरसिंहयदुवंशी,राजकुमारयदुवंशी,बृजेशसिंह,रामकुमारबंसलआदिमौजूदरहे।