लातेहार:मनिकाप्रखंडकेलोहियाभवनमें9दिसंबरकोभाजपामहिलामोर्चाकेजिलाकार्यसमितिबैठकआयोजितकीगईहै।बैठकमेंमुख्यअतिथिमनिकाविधायकहरिकृष्ण¨सहएवंप्रदेशमहिलामोर्चाअध्यक्षआरती¨सह,भाजपाजिलाध्यक्षलालअमितनाथशाहदेवशामिलहोंगेजिसमेंभाजपाजिलेकेसभीपदाधिकारीएवंमहिलामोर्चाकेसभीपदाधिकारीवप्रखंडकेसभीपदाधिकारीमंचमोर्चाकेसभीअध्यक्षमुख्यरूपसेउपस्थितहोंगे।उक्तजानकारीभाजपाजिलामहामंत्रीराजनतिवारीनेदी।