देवरिया:चौरीचौराशताब्दीमहोत्सवकेतहतगुरुवारकोबरहजकेपैनास्थितशहीदस्मारकपरविभिन्नकार्यक्रमआयोजितहुए।प्रभारीमंत्रीश्रीरामचौहाननेबलिदानियोंकोश्रद्धांजलिअर्पितकिया।

उन्होंनेकहाकिदेशकेलिएबलिदानदेनेवालोंकोइतिहासमेंउचितसम्माननहींमिला।कुछलोगोंकोलगाकिआजादीउनकेकारणआईहै।ऐसेतमामनामहैं,जिन्हेंभुलानेकाकार्यकियागया।जिलाधिकारीअमितकिशोरनेकहाकिरामजानकीमार्गसेशहीदस्मारकमार्गपरएकभव्यद्वारबनेगा।इसकेलिएतत्कालधनउपलब्धकराऊंगा।मधवापुरनिवासीस्वतंत्रतासंग्रामसेनानीदंपतीश्रीरामपांडेय,प्रभावतीपांडेय,स्वतंत्रतासेनानीआश्रितगोपालगुप्त,रामललितदेवी,कमलादेवी,बर्फीदेवी,पूर्वसैनिकवंशबहादुरसिंह,नरेंद्रसिंह,लालबचनसिंह,मोतीचंदचौरसिया,हरिप्रकाशसिंह,मायाप्रकाशसिंह,रामनगीनासिंह,गंगासागरतिवारी,हरिनारायणसिंह,रामबल्लभसिंह,दिनेशसिंह,हृदयानंदसिंहकोसम्मानितकिया।इसमौकेपरएसपीडा.श्रीपतिमिश्र,नीरजशाहीनेसंबोधितकिया।

इसअवसरपरभाजपाजिलाउपाध्यक्षसंजयसिंह,श्रवणकुमारसिंह,रविद्रसिंह,सीआरओअमृतलालबिद,अपरएसडीएमसुनीलसिंह,तहसीलदारजितेंद्रसिंह,नरेंद्रमिश्र,रामधनीगोंड,अभयानंदतिवारी,हरेंद्रजायसवाल,सीपीसिंहमौजूदरहे।इसकेपूर्वसुबहपंडितविश्वनाथत्रिपाठीशिक्षणसंस्थान,एसकेइंटरकालेज,हर्षचंद्रइंटरकालेजबरहज,रघुनाथसिंहइंटरकालेजपैनाकेछात्र-छात्राओंवशिक्षकोंनेप्रभातफेरीनिकाली।

वहींनगरपालिकाअध्यक्षउमाशंकरसिंह,ईओचंद्रकृष्णपांडेय,आंजनेयदासनेरामप्रसादबिस्मिलकेसमाधिस्थलवपैनारोडस्थितशहीदस्मारकपरनमनकिया।

सोनूघाटसंवाददाताकेअनुसार,आचार्यव्यासमिश्रस्मृतिदेवरियामहोत्सवसमितिकीतरफसेसोनूघाटमेंअमरबलिदानियोंकोयादकियागया।जिलेकेप्रभारीमंत्रीनेनमनकिया।इसमौकेपरपवनकुमारमिश्र,आशुतोषत्रिपाठी,विजेंदरचौहानआदिमौजूदरहे।

देसहीदेवरियासंवाददाताकेअनुसार,ग्रामसहोदरपट्टीमेंशहीदशिवराजवर्माउर्फसोनासोनारकीस्मृतिमेंश्रीजगतनारायणब्रह्मदेवतिवारीइंटरकालेजपकड़ीवीरभद्रकेछात्रोंवशिक्षकोंनेप्रभातफेरीनिकाली।

भाटपाररानीसंवाददाताकेअनुसार,क्षेत्रकेटीकमपारमेंबलिदानीप्रेमसागरकोश्रद्धांजलिअर्पितकीगई।इसकेपूर्वसंग्रामसिंहइंटरकालेजअहिरौलीबघेल,ब्रह्मचारीइंटरकालेजअहिरौलीतिवारीकेछात्रोंनेप्रभातफेरीनिकाली।उनकीपत्नीप्रेमसागरकीपत्नीज्ञानतीदेवीकोसम्मानितकियागया।बघौचघाटसंवाददाताकेअनुसार,

मलवाबरगावकेशहीदस्मारकपरअमरबलिदानीरामानंदवरामलगनकोयादकरउनकेस्वजनकोसम्मानितकियागया।रामपुरकारखानानगरपंचायतकेसुभाषचौकपरसुभाषचंद्रबोसकीप्रतिमापरनगरपंचायतअध्यक्षदेवंतीदेवीसमेतअन्यलोगोंनेपुष्पचढ़ाकरनमनकिया।

रुद्रपुरब्लाकपरिसरमेंस्वतंत्रतासंग्रामसेनानीस्मारककेपाससेनानियोंकेस्वजनकोसम्मानितकियागया।

भलुअनीसंवाददाताकेअनुसार,लोगोंनेग्रामजरारमानिकस्थितबलिदानीरामपालसिंहकेस्मारकपरपुष्पचढ़ाकरनमनकिया।बलिदानीरामपालसिंहकीमाताविमलादेवीनेध्वजारोहणकरकार्यक्रमकीशुरुआतकी।

मझगांवासंवाददाताकेअनुसार,ग्रामबैदाबांसपारमेंविधायकडा.सत्यप्रकाशमणिनेबलिदानीसत्यनरायणयादवकेपिताअयोध्यायादववउनकीपत्नीसुशीलादेवीकोसम्मानितकिया।

भटनीसंवाददाताकेअनुसार,क्षेत्रकेछपियाजयदेवगांवमेंपुलवामाहमलेमेंबलिदानहुएविजयमौर्यकेपितारामायनकोडा.संजीवशुक्ला,नगरपंचायतअध्यक्षडा.बलरामजायसवालनेसम्मानितकिया।शहीदस्मारकभटनीवपिपरादेवराजमेंसेनानीदेवतामुनिकेस्मारकपरपुष्पअर्पितकियागया।

सलेमपुरसंवाददाताकेअनुसारचौराचोरीशताब्दीसमारोहकेअवसरपरश्रीनगरकेअमरशहीदगंगासागरयादवउर्फभूलनयादवकीप्रतिमाकेसम्मुखसलेमपुरकेतहसीलदाररामाश्रयकेनिर्देशनमेंशहीददिवसकाआयोजनकियागया।जिसमेंबीडीओओमप्रकाश,ईओसलेमपुरअंकितासिंह,विजयशंकरसिंह,श्रीमतीदुर्गावतीगुप्ता,शहीदगंगासागरयादवकीपत्नीसुमित्रादेवीवपुत्रसुनीलयादव,ग्रामप्रधानश्रीनगरमनोजमिश्रनेशहीदकीप्रतिमापरमाल्यार्पणकियागयावतहसीलदारसलेमपुरद्वाराअंगवस्त्रदेकरशहीदकीपत्नीवपुत्रकोसम्मानितकियागया।

सोनूघाटसंवाददाताकेअनुसारसोनूघाटचौराहेपरस्वतंत्रतासंग्रामसेनानीकेसम्मानमेंस्थापितशिलापटकेसमक्षकैंडलजलाकरलोगोंनेश्रद्धासुमनअर्पितकिया।इसअवसरपरइन्द्रजीतयादव,रामबचनमल्ल,विवेककुमारशाहीबब्लू,अनिलयादव,मोहनमल्ल,सुभाषमल्लआदिउपस्थितरहे।गढ़रामपुरमेंजनसभाकरशहीदोंकोयादकियागया

देवरिया:क्षेत्रकेगढ़रामपुरमेंमजदूरकिसानएकतामंचकेसंयोजनमेंगुरुवारकोजनसभाहुई।जिसमेंचौरीचौरामेंशहीदहुएबलिदानियोंकोयादकियागयाऔरउन्हेंश्रद्धांजलिअर्पितकीगई।संबोधितकरतेहुएराधेश्यामभारतीनेकहाकिचौरीचौराकाविद्रोहवास्तवमेंभारतीयस्वतंत्रताआंदोलनकेइतिहासकाअमिटअध्यायहै।विद्रोहकेपीछेलंबेसमयसेचलीआरहीब्रिटिशसाम्राज्यवादकीजनविरोधी,गैरलोकतांत्रिक,दमनकारी,दंभीव्यवस्थाथी।

डा.रमाशंकरशर्मानेकहाकिमौजूदाकिसानआंदोलनकेगर्भमेंभीचौरीचौराकीऐतिहासिकविरासतहै।इसकेबावजूदकिसानोंकेअलोकतांत्रिकशांतिपूर्ण,अहिसकआंदोलनकोकुचलनेकाप्रयासकियाजारहाहै।सभाकोजनमुक्तिमोर्चाकेराजेश,ललितपटेल,विरेन्द्र,सोबराती,आशिफअली,जुनाबअली,जयप्रकाशजायसवालनेसंबोधितकिया।