बिलासपुर:नगरकेविद्यालयोंमेंशिक्षकदिवसबड़ीधूमधामसेमनायागया।मिल्टनएजूकेशनलएकेडमीमेंछात्र-छात्राओंनेविभिन्नसांस्कृतिककार्यक्रमप्रस्तुतकिए।प्रबंधकबलवीरसिंहमल्ही,प्रधानाचार्यविजयखुराना,किरनकौर,अमनज्योतिकौर,सैय्यदमुशीरअहमद,केकेनंद,प्रभातसक्सेना,भारतीवासन,दीपकशर्मा,पीहैदर,इमरानखांआदिमौजूदरहे।आरएएनपब्लिकस्कूलकेचेयरमैनविगकमांडरएचकेराय,निदेशकमोहितराय,प्रधानाचार्यदिव्याभारद्वाजआदिमौजूदरहे।जीएनडीपब्लिकस्कूलमेंप्रबंधकलखविन्द्रसिंहएवंप्रधानाचार्यगौरवखेड़ानेडॉ.सर्वपल्लीराधाकृष्णनकेचित्रपरमाल्यार्पणकरकार्यक्रमकाशुभारम्भकिया।महेंद्रप्रतापसिंह,मनवीरसिंह,मनविन्दरसिंह,मनप्रीतकौरआदिमौजूदरहे।इसीक्रममेंन्यूऐजपब्लिकस्कूलमेंप्रधानाचार्यललितकुमारनेउनकेजीवनपरप्रकाशडाला।प्रबंधकराजपालसिंह,किरनभरत,गुरचरनसिंहगोल्डीआदिमौजूदरहे।होलीचाइल्डस्कूलमेंचेयरमैनरोहताशबत्राएवंसचिवविकासबत्रानेशिक्षकोंकोपुरस्कारभेंटकरसम्मानितकिया।प्रधानाचार्यमिटूदूबेआदिरहे।दूसरीओरश्रीगुरुनानकइंटरकालेजमेंप्रबंधकहरजिन्दरसिंह,प्रधानाचार्यहरीशचंद्र,सरबजीतसिंह,शैलेंद्रकुमारसक्सेनाआदिमौजूदरहे।उधरडीएवीइंटरकालेजमेंप्रबंधककुलविन्दरसिंह,प्रधानाचार्यगिरिजाशंकरशर्माआदिमौजूदरहे।सर्वसंस्कृतिस्कूलमेंप्रधानाचार्ययोगेशजेडलीनेउनकेचित्रपरमाल्यार्पणकरकार्यक्रमकाशुभारम्भकिया।वहींमीरीपीरीखालसाएकेडमी,सीएमएसपब्लिकस्कूल,किड्जीस्कूल,ब्रहमदत्तसरस्वतीविद्यामंदिरसीनियरसैकेंड्रीस्कूल,भारतीयविद्यामंदिरस्कूलमेंभीशिक्षकदिवसमनाया।अखिलभारतीयविद्यार्थीपरिषदकेपदाधिकारियोंनेन्यूऐजपब्लिकस्कूलकेप्रधानाचार्यललितकुमारसमेतअन्यशिक्षकोंकोउपहारभेंटकरसम्मानितकिया।परिषदकेपदाधिकारियोंनेजीएनडीपब्लिकस्कूलमेंप्रबंधकलखविन्द्रसिंहएवंप्रधानाचार्यगौरवखेड़ा,ब्रह्मादत्तस्कूलकेप्रधानाचार्यराजीवकुमारकोपुरस्कृतकिया।ललितगंगवार,सरनबसरा,सुकूनसक्सेना,चरनअग्रवाल,धनन्जयसिंह,रितिकसक्सेनाआदिमौजूदरहे।

उधरगांवकोठाजागीरस्थितमाडलप्राइमरीतथाअपरप्राइमरीस्कूलमेंशिक्षकदिवसमनाया।वक्ताओंनेकहाकिएकमध्यमवर्गीयब्राह्मणपरिवारमेंपांचसितंबर1888मेंजन्मेइसमहानायकनेमद्रासविश्वविद्यालयसेदर्शनशास्त्रमेंएमएकिया।हमेंउनकेजीवनसेप्रेरणालेनीचाहिए।समारोहकोउमेशराठौर,ममतासक्सेना,भावनाशर्मा,रवनीतकौर,रिकीमित्तल,दिनेशबाबूआदिनेसंबोधितकिया।

बच्चोंद्वारासांस्कृतिककार्यक्रमभीप्रस्तुतकिएगए

मिलक:सरस्वतीविद्यामंदिरइंटरकालेजमेंमहानदार्शनिकवउत्कृष्टशिक्षकडॉसर्वपल्लीराधाकृष्णनकेजन्मदिनपरविद्यालयमेंशिक्षकदिवसधूमधामसेमनायागया।संस्थापकस्वर्गीयलालापुरुषोत्तमशरणकास्मृतिदिवसभीहर्षोल्लासकेसाथमनाया।कार्यक्रमकाशुभारंभमुख्यातिथिपूर्वमंत्रीशिवबहादुरसक्सेना,विश्वहिदूपरिषदनगराध्यक्षप्रिसगुप्तानेमांसरस्वतीकेचित्रकेसमक्षदीपप्रज्वलितकियातथाडॉक्टरसर्वपल्लीराधाकृष्णनकेचित्रकेसम्मुखपुष्पअर्चनकिए।विद्यालयकेशिक्षकढाकनलालऔरममताशर्माकोविद्यालयप्रबंधसमितिद्वाराउनकीउत्कृष्टसेवाओंकेलिएआदर्शशिक्षककेरूपमेंस्मृतिचिन्हवप्रशस्तिपत्रदेकरसम्मानितकिया।प्रबंधककृष्णकुमारशर्माकीपत्नीदर्शनाशर्माऔरविहिपनगराध्यक्षप्रिसगुप्ताद्वाराविद्यालयमेंनिर्मितकराएदोकक्षोंकाअनावरणवलोकार्पणपूर्वमंत्रीनेकिया।स्कूलकेछात्र-छात्राओंनेस्वागतगीतऔरसरस्वतीवंदनाप्रस्तुतकी।संस्थापककीस्मृतिमेंयूपीबोर्डकीपरीक्षाओंमेंजिलेकीटॉपटेनसूचीमेंस्थानप्राप्तकरनेवालेछात्रविमलकुमार,इनमयादव,मनीषागंगवार,विवेकगंगवार,मयंकगंगवारऔरविशालगंगवारकोट्राफीवप्रशस्तिपत्रदेकरसम्मानितकिया।पूर्वमंत्रीनेछात्रोंकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिराधाकृष्णनशिक्षकोंकेआदर्शथे।शिक्षकराष्ट्रनिर्माताहै।छात्रोंकेभविष्यबनानेमेंशिक्षकोंकीअहमभूमिकाहोतीहै।शिक्षकसमाजराष्ट्रउत्थानचरित्रनिर्माणमेंअपनामहत्वपूर्णयोगदानदेताहै।मिलक-शाहबादविधायकराजबालालोधीसमेतकालेजस्टाफमौजूदरहा।हाईवेस्थितहैरिटेजचिल्ड्रेनएकेडमीमेंशिक्षकदिवसमनाया।संस्थापकगंगाशंकरपांडे,प्रबंधकमनोजपांडेऔरप्रधानाचार्यरीनादुबेनेडॉसर्वपल्लीराधाकृष्णनकेचित्रपरपुष्पांजलिअर्पितकिए।

प्रबंधकनेशिक्षकोंकोबधाईदेतेहुएउन्हेंविद्यार्थीजीवनमेंशिक्षकोंकेमहत्वकेबारेमेंछात्रोंकोबताया।कालेजकेएकदर्जनसेअधिकअध्यापकोंकोउपहारदेकरसम्मानितकिया।शिक्षिकाशालिनीसिघल,पूनमरस्तोगी,कैलाशचंद्र,प्रशांतकुमार,रेखासक्सेना,शैरावहुसैन,सलोनीरोहिल्लाआदिअध्यापकोंनेशिक्षकप्रतियोगितामेंहिस्सालिया।कोआर्डिनेटरएलआरकुशवाहा,अनीतापांडे,अमनदीपकौर,कयूमराजा,अनीतापांडे,मनीषाआर्य,महेंद्रपांडे,मोहम्मदशाहरुख,सुंदरम,शैरावहुसैनआदिरहे।

बिलासपुरमार्गस्थितश्रीगुरुनानकपब्लिकस्कूलमेंछात्र-छात्राओंनेकार्यक्रमपेशकिया।प्रधानाचार्यगुरजीतसिंह,प्रबंधकहरदीपसिंह,कोषाध्यक्षसुरेंद्रसिंह,जसविदरकौर,नैंसीगुप्ता,रचनामाहेश्वरी,अर्चनासिंह,अमृताकौर,कोमलराठौर,सवितासिंह,ममतागंगवार,माधुरीसक्सेना,सपनाअरोरा,जरीनउस्मानआदिमौजूदरहीं।परमगांवस्थितरीतापब्लिकइंटरकॉलेजमेंसंस्थापकधर्मपालगंगवारनेपूर्वराष्ट्रपतिकेचित्रकेसमक्षपुष्पअर्पितकरकार्यक्रमकाशुभारंभकिया।प्रबंधिकालकीगंगवारनेअध्यापकशिवमपांडे,राहुलकुमार,हरिराम,श्रीप्रतापऔरभानूप्रतापगंगवारकोशॉलओढ़ाकरवप्रशस्तिपत्रदेकरसम्मानितकिया।पटवाईरोडस्थितप्रकाशइंटरकालेजमेंसंस्थापकडॉ.चंद्रप्रकाशशर्मानेपूर्वराष्ट्रपतिकेचित्रपरपुष्पअर्पितकिए।प्रबंधिकाशशिकांतशर्मा,प्रधानाचार्यमनीराममौर्य,सुरेशकुमार,विपिनकुमार,सुरेंद्रपाल,आरती,रंजना,पूजा,वंदनाआदिरहे।्रएसआरएमइंटरकालेजमेंकार्यक्रमहुए।संस्थापकसंजयसिघल,अध्यक्षअक्षतसिघल,प्रधानाचार्यदयालुशरणशर्मा,बबीतासिघल,शिखरसिघल,पूर्वप्रधानाचार्यरामदेवआर्य,पूर्वप्रधानाचार्यश्रीप्रकाशचंद्रसक्सेना,सुधीरकुमार,सुखनंदन,राष्ट्रीयस्वयंसेवकसंघकेजिलाप्रचारकअतुलकुमार,जिलाप्रचारप्रमुखउपेंद्रकुमार,विद्यार्थीप्रमुखरविकुमारमौजूदरहे।

दढि़याल:सरकथलस्थितमहाराजापृथ्वीराजचौहानस्नातकोत्तरमहाविद्यालय,जनताडिग्रीकालेजपीपलीनायक,ग्लोबलस्नातकोत्तरमहाविद्यालयनारायणपुरतथाउच्चप्राथमिकविद्यालयदढि़यालमुस्तेहकममेंभीकार्यक्रमहुए।अध्यक्षसुरेशसिंहचौहान,प्राचार्यडॉ.अशोककुमारशर्मा,कोषाध्यक्षमदनपालसिंह,गोपालसिंहचौहान,ममतागुप्ता,नरेशकुमारमौजूदरहे।स्वार:गुरुवारकोशिक्षकदिवसपरविद्यालयकन्याइंटरकालेज,राजकीयइंटरकालेज,राजकीयमहाविद्यालयरजानगर,स्वारमहिलामहाविद्यालय,यूनिटीडिग्री,लीडइंडियाइंटरनेशनलस्कूल,जवाहरइंटरकालेज,जमुनादेवीइंटरकालेज,लार्डबुद्दापब्लिकस्कूलमेंछात्र-छात्राओंनेरंगारंगकार्यक्रमकरअध्यापक-अध्यापिकाओंकोपुरुस्कारदेकरसम्मानितकिया।वहींतहसीलपरिसरमेंकर्मचारियोंनेएसडीएमराकेशकुमारगुप्तावतहसीलदारअशोककुमारसिंहकोकोमलह्रदय,मृदुभाषीज्ञानकेशिक्षककेरूपमेंउच्चाधिकारीकोसम्मानितकिया।जहीनआलमखां,रियाजअहमदखां,अनीसअहमदखां,तसवीरअहमद,अब्दुलसबुरआदिरहे।