देवरिया:गौरीबाजारविकासखंडक्षेत्रकेप्राथमिकविद्यालयवपूर्वमाध्यमिकविद्यालयलबकनीकेछात्रोंनेमतदाताजागरूकताकार्यक्रमकेतहतजागरूकतारैलीनिकाललोगोंकोमतदानकेलिएजागरूककिया।रैलीकोप्रधानाध्यापकभीमप्रसादप्रजापतिनेझंडीदिखाकररवानाकिया।प्रधानाचार्यनेकहाकिविद्यालयमेंसौफीसदनामांकनवमतदानमेंभागीदारीजरूरीहै।इसदौरानभुवनेश्वरजायसवाल,रायबहादुरसिंह,शिक्षकसतीशकुमार,पूजासिंह,अतुलकुमार,बृजेंद्रसिंह,रमेशयादवआदिमौजूदरहीं।

युवामतदाताराष्ट्रनिर्माणमेंजिम्मेदारीनिभाएं:रमेशचंद्र

भलुअनी,देवरिया:मतदानहमारासंवैधानिकअधिकारवजिम्मेदारीहै।हमेंअपनीजिम्मेदारीकानिर्वहनकरतेहुएदेशमेंएकबेहतरसरकारकेनिर्माणमेंसहभागीहोनाचाहिए।खासकरयुवास्वयंमतदानकरेंवआस-पासकेलोगोंकोभीमतदानकेप्रतिजागरूककरें।

यहबातेंरमेशचंद्रसिंहनेगुरुवारकोविद्यालयपरिसरसेमतदाताजागरूकतारैलीकोरवानाकरतेहुएकही।रैलीभलुअनी,पटखौली,गांधीचौकशिवधारियांहोतेहुएविद्यालयपहुंची।प्रधानाचार्यरामधारीयादव,रामकुमार,सच्चिदांनदसिंह,राजेशजायसवाल,अशोकसिंह,धनंजयराव,संजयशाही,सुरेंद्रप्रतापयादव,जयप्रकाशमिश्रआदिमौजूदरहे।

बरहजसंवाददाताकेअनुसारएसकेइंटरकालेजकेछात्रोंनेजागरूकतारैलीनिकाली।प्रधानाचार्यकौशलसिंहनेरैलीकोरवानाकियाऔरलोकतंत्रकीमजबूतीकेलिएमतदानकरनेकीअपीलकी।इसमौकेवीरेंद्रदीक्षित,मोतीलालगुप्ता,प्रेमशंकरपाठक,ओमप्रकाशदीक्षित,रविन्द्रनाथयादव,शेषनाथ,कमलेशमिश्रआदिमौजूदरहे।किसानइंटरकालेजकरजहांमेंभीनिकलीजागरूकतारैलीमेंदौरानरामनजरयादव,महिमायादव,जीवधनयादवआदिमौजूदरहे।

निकालीगईमतदाताजागरूकतारैली

भाटपाररानी,देवरिया:बनकटाविकासखंडकेकड़सरवाबुजुर्गगांवस्थितबापूकृषकइंटरकालेजकेछात्र-छात्राओंवशिक्षकोंद्वारागुरुवारकोमतदाताजागरूकतारैलीनिकालीगई।इसदौरानसबसेपहलेमतदानकरो,बादमेंकोईकामकरो,लोकतंत्रकीयहीपुकार,शत-प्रतिशतकरेंमतदानआदिनारेलगाएं।रैलीकड़सरवा,बहेराटोला,पड़रीगांवोंसेहोकरगुजरी।रैलीकोप्रधानाचार्यडा.विनयकुमारपांडेयनेहरीझंडीदिखाकररवानाकिया।यहांमुख्यरूपसेप्रेमचंदकुशवाहा,राजेंद्रयादव,संदीपप्रसाद,श्रीप्रकाशकुशवाहा,विभूतिनारायणसिंह,उपेंद्रसिंहआदिमौजूदरहे।