देवरिया:मुख्यमंत्रीयोगीआदित्यनाथशनिवारकोजनपदमेंआएंगे।उनकीसुरक्षाव्यवस्थासख्तहोगी।दोएएसपीकेसाथहीछहसीओ,24इंस्पेक्टर,48दारोगासमेतकुल684पुलिसकर्मीसुरक्षाकीकमानसंभालेंगे।

मुख्यमंत्रीमेडिकलकालेजकानिरीक्षणवविकासभवनमेंसमीक्षाबैठककरेंगे।सुरक्षाव्यवस्थाअपरपुलिसअधीक्षकराजेशकुमारसोनकरकेअलावागैरजनपदसेआरहेअपरपुलिसअधीक्षकदेखेंगे।मुख्यअग्निशमनअधिकारीकेसाथहीछहसीओ,24इंस्पेक्टर,48दारोगा,70हेडकांस्टेबल,381कांस्टेबल,98महिलाकांस्टेबल,पीएसीसमेतकुल784पुलिसकर्मियोंकीड्यूटीलगाईगईहै।

सीओसिटीश्रीयशत्रिपाठीसंपूर्णकार्यक्रमकेसाथहीयातायातव्यवस्था,रुद्रपुरसीओअंबिकारामहेलीपैडवपुलिसपरेडग्राउंडकीसुरक्षा,मुख्यअग्निशमनअधिकारीशंकरशरणरायकारकेडव्यवस्था,सीओभाटपाररानीपंचमलालकार्यक्रमस्थलमेडिकलकालेज,सीओसलेमपुरकपिलमुनीसिंहगांधीसभागारविकासभवन,सीओबरहजदेवानंदसंपूर्णमार्गव्यवस्थादेखेंगे।

शहरकोतवालराजूसिंहसंपूर्णकार्यक्रमकीसुरक्षाव्यवस्था,सलेमपुरकोतवालनवीनमिश्रहैलीपैड,थानाध्यक्षघनश्यामसिंहखामपारहैलीपैडसुरक्षा,प्रभारीनिरीक्षकश्यामानंदरायएंटीडेमोस्क्वायड,थानाध्यक्षखुखुंदूअनिलयादवलोकनिर्माणविभागकेनिरीक्षणभवन,गौरीबाजारकेप्रभारीनिरीक्षकअनिलपांडेयमेडिकलकालेज,भलुअनीसुदेशशर्मा,लारप्रदीपशर्मा,थानाध्यक्षबरियारपुरदीपककुमार,महुआडीहराममोहनसिंहमेडिकलकालेजपरसुरक्षाव्यवस्थादेखेंगे।

इसीप्रकारप्रभारीथानामईलदुर्गाप्रसादपांडेयमहाराजाअग्रसेनइंटरकालेज,बनकटाथानाध्यक्षप्रमोदसिंहमहिलासदरअस्पताल,थानाध्यक्षएकौनाशैलेंद्रकुमारब्वायजहास्टलमहिलाअस्पताल,बरहजथानाध्यक्षटीजेसिंह,तरकुलवाथानाध्यक्षजयंतसिंह,महिलाथानाध्यक्षप्रीतिसिंह,रामपुरकारखानाथानाध्यक्षमनोजकुमारविकासभवनमेंसुरक्षाइंतजामदेखेंगे।

तीनघंटेतकठपरहेगाआवागमन

पौनेदोघंटेकेदौरेपरमुख्यमंत्रीजिलेमेंपहुंचरहेहैं।उनकीसुरक्षाकोदेखतेहुएमार्गपरआवागमनपरिवर्तितकियाजारहाहै।दोपहरएकबजेकेबादमुख्यमंत्रीकेआगमनकोदेखतेहुएसिविललाइनरोडपरआवागमनप्रभावितहोजाएगा।