शामली,जागरणटीम।एनसीसीकैडेटोंनेजागरूकतारैलीनिकालकरलोगोंकोकोरोनारोधीटीकाकरणकेप्रतिजागरूककिया।इसदौरानविभिन्ननारोंसेलोगोंकोकोविडकेप्रतिजागरूककिया।

गुरुवारकोशहरकेवीवीइंटरकालेजसेजागरूकतारैलीकोविद्यालयकेवरिष्ठसंस्कृतप्रवक्तामुकेशचंद्रशर्मानेहरीझंडीदिखाकरविद्यालयसेरवानाकिया।कालेजसेशुरूहोकररैलीहनुमानरोड,अग्रसेनपार्क,सुभाषचौक,बड़ाबाजार,कबाड़ीबाजार,अजंताचौक,फव्वाराचौकआदिसेहोतेहुएविद्यालयप्रांगणमेंसंपन्नहुई।रैलीकेदौरानएनसीसीकैडेट्सनेलोगोंकोकोरोनारोधीटीकाकरणकरानेकेलिएप्रेरितकिया।इससेपूर्वकैडेट्सकोसंबोधितकरतेहुएमुकेशचंद्रशर्मानेकहाकिसभीकोकोरोनारोधीटीकाकरणकरानाचाहिए।वहींकैप्टनरजनीशकोरीऔरसेकेंडआफिसरडा.विजयकुमारनेकहाकिएनसीसीकैडेटअपनेआपमेंएकयुवाशक्तिहैजोसमय-समयपरसमाजहितकेलिएविभिन्नविभिन्नपरिस्थितिमेंसमाजकोनेतृत्वदेनेकाकार्यकरतीहै।इसदौरानराजवीरसिंह,अमरपालसिंह,सुमितकुमार,राजनाथसिंह,मनोजकुमार,अर्जुनराम,दिनेशतोमर,महावीरसिंह,नरेंद्रशर्मा,प्रमोदकुमार,शाहिद,मनुकर्णवाल,दूधनाथपाल,श्रवण,शशिकांत,विनयआदिमौजूदरहे।

जोनलऔरसेक्टरमजिस्ट्रेटकोदियाप्रशिक्षण

जागरणसंवाददाता,शामली:शुक्रवारकोकलक्ट्रेटमेंविधानसभानिर्वाचन-2022केलिएजनपदशामलीकीतीनोंविधानसभाक्षेत्रोंमेंतैनातजोनलऔरसेक्टरमजिस्ट्रेटकोईवीएमतथामतदानप्रक्रियाकाप्रशिक्षणदियागया।

मुख्यविकासअधिकारीशंभूनाथतिवारीनेबतायाकिजनपदशामलीके1067बूथोंपरसकुशलमतदानसंपन्नकरानेमेंसेक्टरऔरजोनलमजिस्ट्रेटकीभूमिकाअत्यंतमहत्वपूर्णरहेगी,क्योंकिवेमतदानटोलीतथारिटर्निगअफसरकेमध्यकीमहत्वपूर्णकड़ीहैं।प्रशिक्षणसत्रमेंविजयसिंहपथिकराजकीयस्नातकोत्तरमहाविद्यालय,कैरानाकेसहायकप्राध्यापकतथास्वीपकोर्डिनेटरडा.अजयबाबूशर्मानेबतायाकिमतदानकेदौरानविशेषपरिस्थितियोंजैसेटेंडरवोट,चेलेंजवोट,प्राक्सीवोट,तथाअंधेवअशक्तमतदाताओंकेवोटडालनेकीविधिकप्रक्रियाकाअनुपालनसुनिश्चितकरानेकादायित्वसेक्टरमजिस्ट्रेटकाहै।मतदानटोलीकेकार्यएवंदायित्वोंऔरमतदानकीप्रक्रियाएवंअभिलेखीकरणकाप्रशिक्षणमानसिंहइंटरकालेजकंडेलाकेप्रधानाचार्यडा.अमितमलिकनेदिया।ईवीएमतथावीवीपेटकागहनप्रशिक्षणऔरहैंड्सआनप्रशिक्षणमहिलाराजकीयपालिटेक्निककेप्रवक्ताविपुलराजवंशीनेपावरप्वाइंटकेमाध्यमसेदिया।