संवादसूत्र,कोचाधामन(किशनगंज):प्रखंडकेडेरामारीपंचायतकेबाभनगांवमेंअखिलविश्वगायत्रीपरिवारप्रशाखाकोचाधामनकीओरसेसंस्कारमहोत्सवकाआयोजनकियागया।संस्कारमहोत्सवमेंनशामुक्ति,दहेजउन्मूलनसुशिक्षितसमेतकईबिदुओंपरचर्चाकीगई।इसअवसरपरगायत्रीपरिवारकेप्रज्ञापुत्रसहराष्ट्रपतिपुरस्कारसम्मानितसेवानिवृत्तप्रधानाध्यापकश्यामानंदझानेलोगोंकोनशाछोड़नेकाआह्वानकिया।

उन्होंनेदहेजउन्मूलनपरफोकसकरतेहुएकहाकिदहेजप्रथाघरसमाजकेलिएएकअभिशापहै।इसपरअंकुशलगानेकीजरूरतहै।वहींउन्होंनेशिक्षापरबलदेतेहुएसुशिक्षितसमाजनिर्माणपरबलदिया।उन्होंनेलोगोंकोगायत्रीपरिवारकीओरसेसमाजहितमेंचलाईजारहीनैतिक,अध्यात्मिक,सांस्कृतिककार्यक्रमोंसेअवगतकराया।इनकार्यक्रमोंकेमाध्यमसेमानवीयकल्याणपरफोकसकियाजारहाहै।इसअवसरपरहरिश्चंद्रप्रसादसिंह,दिलीपकुमार,योगेन्द्रसाह,अन्नूदेवी,सीतादेवी,डिप्टीसिंह,नवलकिशोरसिंह,तारासिंह,साबूलाल,तारादेवी,निगीताकुमारी,ललितकुमार,शुकदेवसिंह,संजीवकुमारसिंह,माधूरीकुमारी,पितांबरकुमारसमेतकईलोगमौजूदथे।बलुआडांगीमेंविष्णुमहायज्ञकाहुआशुभारंभ

संवादसूत्र,टेढ़ागाछ(किशनगंज):टेढ़ागाछप्रखंडक्षेत्रअंतर्गतडाकपोखरपंचायतस्थितबलुआडांगीमेंश्रीश्री108विष्णुमहायज्ञकाशुभारंभमंगलवारकोहुआ।भव्यविष्णुभगवानकीप्रतिमाकेसाथराम-सीता,भगवानश्रीकृष्णकीप्रतिमाऔरसभीदेवीदेवताओंकीसभीदिशाओंमेंस्थापितकीगईहै।जहांबड़ीसंख्यामेंश्रद्धालुपूजाअर्चनाकरनेपहुंचरहेहैं।यज्ञकमेटीकेअध्यक्षमुखियाप्रतिनिधिमनोजयादवनेबतायाकि108घंटेकासंकल्पलियागयाहैजिसमेंदूर-दूरसेकीर्तनमंडलीकोआमंत्रितकियागयाहै।

साफसफाईऔरभोजनालयकाउत्तमप्रबंधकियागयाहै।बतातेचलेंकिविष्णुमहायज्ञमेंरामनामकेधुनसेपुराइलाकागुंजायमानहोउठाहै।महिला,पुरुषबूढ़े,बच्चेएकसाथकीर्तनमेंलीनदिखे।वहींयज्ञअध्यक्षवर्तमानमुखियाप्रतिनिधिमनोजकुमारयादव,पूर्वमुखियाप्रतिनिधिअशरफअलीमटियारी,पूर्वजिलापरिषदशौकतअली,शिक्षकबरूणदास,पूर्वप्रखंडअध्यक्षदेवमोहनसिंह,पंचायतसमितिप्रतिनिधितौसीफसाहब,हीरानंदयादव,सरपंचप्रतिनिधिकिशोरकुमार,वार्डसदस्य,जितेंद्र,विश्वनाथमुर्मू,योगेन्द्र,किशोरकुमार,शंकरमोहनदास,शंकरयादवसहितअन्यमौजूदरहे।