जासं,लालगंज(आजमगढ़):नागरिकतासंशोधनअधिनियमकेपक्षमेंगोरखपुरकेमहाराणाप्रतापइंटरकालेजमेंआयोजितरैलीमेंशामिलहोनेकेलिएरविवारकोभाजपाकार्यकर्तामंडलअध्यक्षलालगंजरजनीकांतत्रिपाठीवमंडलअध्यक्षदेवगांवअवधराजयादवकेनेतृत्वमेंरवानाहुए।गोरखपुरजानेवालोंमेंकृष्णकुमारमोदनवाल,आदर्शराय,आनंदराय,तेजबहादुरयादव,गौरवकुमाररघुवंशी,संजयराय,दीपकतिवारी,हरेंद्रसिंह,मिठाईलालचौहान,जितेंद्रयादवआदिरहे।