अहमदाबाद,जागरणसंवाददाता।ShreyHospitalfire: स्‍पेशलकोविड-19श्रेयअस्‍पतालअग्निकांडमेंआठमरीजोंकीमौतकीकामुख्‍यआरोपितभरतमहंत24घंटेभीपुलिसगिरफ्तमेंनहींरहा।वह15हजाररुपयेकीजमानतपरछूटगया।पुलिसनेजजकेआवासपरआरोपितकोपेशकरपांचदिनकारिमांडमांगाथा।अहमदाबादकेनवरंगपुरा‍स्थितश्रेयअस्‍पतालकेआईसीयूवार्डमेंगतबुधवारमध्‍यरात्रिअचानकआगलगगईथी,जिसकेचलतेआठकोरोनासंक्रमितोंकीमौतहोगईथी।एफएसएल,फायरब्रिगेडवइलेक्ट्रिकविभागकीरिपोर्टकेआधारपरनवरंगपुरापुलिसनेअस्‍पतालकेमुख्‍यट्रस्‍टीभरतमहंतकोबुधवारदोपहरगिरफ्तारकियाथा।

इससेपहलेउसकाकोरोनाटेस्‍टकरायागया,जोनिगेटिवथा।पुलिसनेजजकेआवासपरपेशकरपांचदिनकारिमांडमांगा,लेकिनउसकेपक्षमेंदीगईकमजोरदलीलवफायरब्रिगेडकीकमजोररिपोर्टकेचलतेजजनेउसे15हजाररुपयेकीजमानतपररिहाकरदिया।इसहादसेमेंआठकोरोनासंक्रमितोंकीजानचलीगईथी।राज्‍यसरकारनेइसहादसेकीन्‍यायिकजांचकेलिएहाईकोर्टकेसेवानिवृत्‍तन्‍यायाधीशसेजांचकीघोषणापहलेहीकरदीहै,लेकिनमुख्‍यआरोपितकेजमानतपरछूटजानेसेपुलिसवमहानगरपालिकाहेल्‍थविभागकीलचरकार्यप्रणालीउजागरहोगईहै।

इससेपहलेगृहराज्‍यमंत्रीप्रदीपसिंहजाडेजानेकहाथामुख्‍यमंत्रीविजयरूपाणीनेश्रेयअस्‍पतालदुखांतिकाकीन्‍यायिकजांचकाफैसलाकियाहै।उच्‍चन्‍यायालयकेसेवानिवृत्‍तन्‍यायाधीशसेइसकीजांचकराईजाएगी।मुख्‍यमंत्रीरूपाणीनेखुदकहाथाकिइसघटनाकेकिसीभीदोषीकोबख्शानहींजाएगा।दोषियोंकोकड़ीसेकड़ीसजादीजाएगी।इसकेबादनवरंगपुरापुलिसनेफॉरेंसिकरिपोर्ट,फायरब्रिगेडवइलेक्ट्रिकविभागकीरिपोर्टकेआधारपरश्रेयअस्‍पतालट्रस्‍टीभरतमहंतवअस्‍पतालप्रबंधनकेखिलाफभारतीयदंडसंहिताकीधारा304-ए,336,337,338व339केतहतमुकदमादर्जकरमहंतसेकईघंटेतकपूछताछकीगईथी।पांचअगस्‍त,बुधवारमध्‍यरात्रिकोहुएइसहादसेकीपुलिसप्राथमिकीसोमवारकोदर्जकीगई।

जांचमेंयहकमियांहुईथींउजागर

श्रेयअस्‍पतालहादसेकीजांचमेंपताचलाहैकिअस्‍पतालकीजगहआवासीयनिर्माणकीमंजूरीलीगई,जिसकेप्रथमतलकाउपयोगकॉमर्शियलबतायागयाथा।खुलीजगहपरअवैधतरीकेसेकैंटीनकानिर्माणकियागया।अस्‍पतालकेफायरउपकरणनाकाराहोचुकेथेतथाप्रबंधनकेपासफायरएनओसीभीनहींथी।आईसीयूवार्डकाफिंगरलॉकडोरकैसेलॉकहोगया।इमरजेंसीअलार्मकीकोईव्‍यवस्‍थानहींथी।अस्पतालकेआईसीयूवार्डकाईलेक्ट्रिकलोडकितनाथातथाघटनाकेवक्‍तवहांकितनेकर्मचारीमौजूदथे।