संवादसहयोगी,सरहिद:ब्लॉकसमितिसरहिदकासर्बसम्मतिसेगुरजीतकौरबधौछीकोफतेहगढ़साहिबकाचेयरपर्सनऔरहरबंससिंहकोवाइसचेयरमैनचुनागयाहै।जिलाचुनावसर्बसम्मतिसेप्रीजाइडिगअफसरसंजीवकुमारकीअध्यक्षतामेंहुआ।बीडीपीओहरकीतसिंहनेबतायाकिइसअवसरपरहलकाविधायककुलजीतसिंहनागरा,जिलाकांग्रेसकेप्रधानसुभाषसूद,ब्लॉकसमितिसदस्यगुरजीतकौर,कुलवंतसिंहढिल्लोंआदिउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!