संवादसूत्र,शेरपुर(संगरूर):भारतीयपूर्वसैनिकलीगब्लॉकशेरपुरद्वारालीगकेस्थानीयकार्यालयमेंसमागमआयोजितकरकेविभिन्नपदोंपरड्यूटीनिभारहेअधिकारियोंवमुलाजिमोंकोविशेषतौरपरसम्मानितकिया।लीगकेप्रधानसूबेदारमेजरहरजीतसिंहनेकहाकिएकजिम्मेदारअधिकारीकोड्यूटीपूरीईमानदारीवबिनाकिसीपक्षपातवस्वार्थकेनिभानीचाहिए।इसदौरानथानाशेरपुरकेसबइंस्पेक्टररमनदीपसिंह,ट्रैफिकइंचार्जसहायकथानेदारपरमिदरसिंहवएसबीआइकीशाखामेंबतौरसुरक्षागार्डकीड्यूटीनिभारहेपूर्वसैनिकजतिदरसिंहकोसम्मानितकिया।सम्मानसमारोहकेबादथानाप्रमुखरमनदीपसिंहद्वारासभाकाविशेषतौरपरधन्यवादकिया।मौकेपरउपप्रधानसुरजीतसिंह,सहायकथानेदारसुखविदरसिंह,बलजिदरसिंह,मनजीतसिंह,महासचिवजागरसिंह,खजांचीशेरसिंह,हवलदारप्रीतमसिंह,हवलदारअमरजीतसिंह,कैप्टनबुधसिंह,सूबेदारजंगसिंह,भगवंतसिंह,बलवीरसिंह,बलजीतसिंह,करनैलसिंह,अमृतसिंह,जगजीतसिंह,एसबीआइब्रांचमैनेजरसलमानखान,सुरजीतकौर,हरभजनसिंहउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!