संवादसहयोगी,गढ़शंकर:किसानसंयुक्तमोर्चानेप्रदर्शनकरतेहुएकृषिसुधारकानून,एमएसपीकीगारंटीदेनेवनिर्दोषनौजवानोंकोतुरंतरिहाकरवानेकीमांगहुएइंकलाबजिदाबादऔरकेंद्रसरकारमुर्दाबादकेनारेलगाए।उन्होंनेकहाकिसरकारअड़ियलरवैयेकोछोड़करजनताकेहितकीबातसोचे।इसअवसरपरआलइंडियाजाटमहासभाकेपंजाबमहासचिवअजायबसिंहबोपाराय,जिलापरिषदसदस्यपवनकटारिया,पूर्वपंचायतसमितिसदस्यकुलभूषणकुमार,गरीबदासबीटन,पंचायतसमितिसदस्यमोहनलालबीनेवाल,पूर्वसरपंचदविद्रसिंह,पससफकेप्रदेशाध्यक्षसतीशराणा,जिलाध्यक्षसतीशराणा,कामरेडगिरधारीलालपंडोरी,पूर्वसरपंचमुलखराज,सरपंचदेवीटिब्बियां,पूर्वसरपंचगुरचैनसिंहचैनी,पूर्वसरपंचजगदेवसिंह,पूर्वसरपंचयादविदरसिंह,सरपंचजसपालकानेवाल,परवेममलकोवाल,बलवीरसिंहबैंस,त्रिलोचनडंगोरी,राधेशयामबीटन,हरप्रीतअचलपुर,कामरेडगुरचरननैनवां,मास्टरस्वर्णचेची,चौधरीगुरमेलपोसवाल,बल्लीडंगोरीमौजूदरहे।पंजाबमेंसरकारफेल,लागूहोराष्ट्रपतिशासन:दिलबागराय

संवादसहयोगी,माहिलपुर:किसानआंदोलनकेचलतेपंजाबमेंप्रशासनिकव्यवस्थाचरमरागईहै।इसलिएराज्यसरकारकोभंगकरराष्ट्रपतिशासनलगनाचाहिए।उक्तदावाभारतीयजनतापार्टीकेनेशनलकौंसिलकेसदस्यडा.दिलबागरायनेकिया।उन्होंनेकहाकिकिसानआंदोलनकीआड़मेंशरारतीतत्वभाजपानेताओंकोगांवोंमेंआनेदेनेकेलिएलोगोंकोभड़कारहेहैंऔरसंविधानकाउल्लंघनकररहेहैं।यहबेहदनिदनीयहैकिहोशियारपुरकेसांसदसोमप्रकाशकोआंदोलनकारियोंनेनगरनिगमचुनावकेलिएप्रचारकरनेसेरोका।उन्होंनेकेंद्रीयमंत्रीसोमप्रकाशसेमिलकरअपीलकरतेहुएकहाकिकिसानआंदोलनकासमाधानजल्दनिकालाजाए।उनकेसाथतरुणअरोड़ावलवलीभीउपस्थितथे।