संवादसहयोगी,पिहोवा:पुरानाबाजारस्थितस्वामीकाíतकेयमंदिरमेंश्रीमहंतरुद्रपुरीजीकेसानिध्यमेंकाíतकपूíणमाकेअवसरसालानाकार्यक्रमधूमधामवश्रद्धाकेसाथमनाया।मंदिरमेंभगवानकाíतकके108नामोंकेउच्चारणकेसाथयज्ञमेंपूर्णाहुतिडालीगई।कार्यक्रममेंबतौरमुख्यातिथिपिहोवाकेविधायकसंदीपसिंहनेभागलिया।संदीपसिंहनेकहाकिपिहोवानगरीविश्वप्रसिद्धतीर्थनगरीहै,लाखोंश्रद्धालुयहांश्रद्धाकेसाथयहांपहुंचतेहै।उनकानिरंतरयहीप्रयासरहेगाकियहांपहुंचनेपरश्रद्धालुओंकोकोईसमस्यानहोवउन्हेंअच्छीसुविधामिलसके।मंदिरकमेटीकीऔरसेमहंतरुद्रपुरीवमंदिरकेमहंतनेविधायककोस्मृतिचिन्हदेकरस्वागतकिया।इसअवसरपरस्वामीखट्वांगपुरी,प्रीतमगिरी,आशीषचक्रपाणि,अक्षयनंदा,अनिलधवन,मनीषपुरी,दीपकगिरी,दीपकमहंत,राजतिलकगिरी,गुरमेहरविर्क,अनुरागकबोज,कर्णगिल,सोनुवर्मा,अशोकसिगला,दीपकअत्री,मनमोहनचक्रपाणि,मेलागुच्जर,दिनेशतिवारीमौजूदरहे।