संसू,बुढलाडा:पंजाबसरकारखेलस्टेडियमसमेतगावोंकेविकासकेलिएबचनबद्धहैऔरजल्दहीसरकारद्वारातेजीसेकामशुरूकरवाएजाएंगे।यहविचारजिलापरिषदकेचेयरमैनबिक्रमजीतसिंहमोफरनेबाबाथमनसिंहस्पो‌र्ट्सक्लबबछोआनाद्वारानगरनिवासियोंकेसहयोगकेसाथकरवाएगए42वेंकबड्डीखेलमेलेकीविजेताटीमोंकोइनामबाटनेकेसमयव्यक्तकिए।

उन्होंनेविकासकार्योकेलिए13लाखरुपयेकीग्राटदेनेकाएलानकिया।इसतीनदिवसीयखेलमुकाबलोंसंबंधीक्लबनेतासुखविंदरसिंहबिल्लीवअंतरराष्ट्रीयकबड्डीरेफरीलेक्चरारमक्खनसिंहनेबतायाकिखेलमेलेमेंभारतकीनामवार8अकादमियोंकेखिलाड़ियोंसमेत250केकरीबटीमोंनेभागलिया।इनमेंओपनमुकाबलेमेंभगवानपुराकीटीमनेपहलेजबकिनकोदरकीटीमदूसरेस्थानपररही।ओपनकीटीमोंमेंबेस्टजाफीवरेडरकम्रवारमंगीबग्गा,मनीसंधूरहे।

80किलोभारवर्गमेंबछोआनापहले,लधुवासकीटीमदूसरेस्थानपररही।इसीभारवर्गमेंबेस्टजाफीवरेडरक्रमवारमागीखुशीबछोआनावजीतीबछोआनारहे।इसमौकेबल्मसिंहकलीपुर,अमरजीतकुलाना,हरमेलकलीपुर,बलवीरसिंह,बलविंदरसिंहकाकाकोच,कर्मजीतसिंह,चुसपिंदरभूपाल,अभीढिलो,नाजमसिंह,नछतरसंधू,अजैबसिंह,हरप्रीतसिंह,गुरशिगारसिंह,केसीबावा,बिंदरसिंहआदिमौजूदरहे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!