जेएनएन,होशियारपुर:नौजवानक्लबवार्डनंबर16केयुवाओंनेभाजपानेताडॉ.रमनघईकोप्रदेशकार्यकारिणीसदस्यबनाएजानेपरसम्मानसमारोहकाआयोजनकियागया।इसअवसरपरडॉ.रमनघईनेकहाकिप्रधानमंत्रीमोदीवराष्ट्रीयभाजपाअध्यक्षजेपीनड्डाकीअगुआईमेंआजभाजपादेशकीयुवाशक्तिकीपहलीपसंदहै।डॉ.घईनेकहाकिनौजवानकिसीभीराजनीतिकपार्टीकीरीढ़कीहड्डीहोतेहैं।पार्टीकोआगेलेजानेऔरपार्टीकेविस्तारमेंहमेशाहीनौजवानोंकाअहमरोलरहताहै।भाजपाकेलिएखुशीकीबातहैकिदेशकेयुवाअपनेराजनीतिककरियरमेंभाजपाकोपहलीपसंदकेरूपमेंअपनारहेहैं।उन्होंनेअपनीनियुक्तिकेलिएभाजपाप्रदेशअध्यक्षअश्विनीशर्मा,महामंत्रीदिनेशकुमारकाधन्यवादकरतेहुएकहाकिवहयुवाओंकोज्यादासेज्यादापार्टीकेसाथजोड़तेहुएपार्टीकेकामकोआगेबढ़ाएंगे।इसमौकेपरडॉ.रमनघईनेवार्डनं16केयुवाओंकाउन्हेंसम्मानितकरनेपरउनकाधन्यवादकिया।इसअवसरपरसुनीलसेठी,डा.वशिष्टकुमार,रविकटारिया,बंटी,मेलू,विक्कीचौहान,गगनदीप,डॉ.दीपकशर्मा,गुरप्रीतसिंह,सन्नीबजाज,सोनूजस्सल,अजय,राजूपांडे,अशोककुमार,बबलू,रामू,राकेश,गुड्डूकुमार,भोलाकुमारआदिमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!