बरही:बरहीबुद्धिजीवीमंचकेसदस्योंनेलॉकडाउनकापालनकरतेहुएऑनलाइनपरएकशोकसभाआयोजितकी।इसकीअध्यक्षतामंचकेअध्यक्षसहराष्ट्रपतिपुरस्कारसेसम्मानितईशोसिंहनेकी।वहींसंचालनसचिवमहेंद्रप्रसाददुबेनेकी।मौकेपरबरहीबुद्धिजीवीमंचकेकर्मठसदस्यरहेस्वमहादेवपांडेयकेआकस्मिकनिधनपरगहराशोकव्यक्तकिया।वहींउनकीदिवंगतआत्माकीशांतिकेलिए2मिनटकामौनरहकरईश्वरसेप्रार्थनाकीगई।ऑनलाइनपरचर्चाकेदौरानईशोसिंहनेकहाकिस्वमहादेवपांडेयवेदपुराणएवंवैदिककर्मकांडोंकेज्ञाताथे।वेबरहीक्षेत्रकेलिएसनातनधर्मकासच्चेसिपाहीभीथे।वहींउन्होंनेकहाकिस्वपांडेयस्वाभिमानसेभरपूरव्यक्तित्ववालापुरुषथे।उनकेनिधनसेबरहीकेसामाजिकक्षेत्रकेलिएअपूरणीयक्षतिहुआ।शोकव्यक्तकरनेवालोंमेंईशोसिंह,महेंद्रप्रसाददुबे,साधुशरणदास,कृष्णमोहनदास,कृष्णकुमारगुप्ता,रविदरकुमारगुप्ता,रामचंद्रपांडे,रामप्रसादराम,सरजूराम,कैलाशपतिसिंह,जानकीठाकुर,रामनाथप्रसाद,नागेश्वरठाकुर,गमनयादव,रामेश्वरयादवआदिशामिलहैं।