संवादसहोयगी,मुकेरियां

गांवनंगलबिहालाकेमहाराणाप्रतापचौकमेंमहाराणाप्रतापविकासमंचनेगलवाणघाटीमेंचीनकेधोखेसेशहीदहुएभारतीयसैनिकोंकेसम्मानमेंचीनीसामानकाबायकाटकरनेकाफैसलालेतेहुएकुंवरसंग्रामसिंहजिलाउपप्रधानभाजपाकीअध्यक्षतामेंचीनकापुतलाफूंकागया।महाराणाप्रतापविकासमंचनेइससंबंधीजानकारीदेतेहुएकहाकिसूबेदाररिपुजीतसिंहवविजयराणानंगलबिहालांनेबतायाकिकुंवरसंग्रामसिंहकेनेतृत्वमेंसोमवारकोगांवनिवासियोंनेचीनीसामानकाबायकाटकरनेकाफैसलालिया।इसमौकेपरसंग्रामसिंहनेकहाकिभारतसरकारनेचीनीफौजकीतरफसेइसकायरतापूर्णहरकतकीसख्तीसेजवाबदियाहैवअपनीफौजकोबार्डरपरमौकेपरहीकार्रवाईकीपूरीछूटदीहै।भारतकीअर्थव्यवस्थाकोमजबूतकरनेकेलिएसभीदेशनिवासीआत्मनिर्भरयोजनाकेतहतअपनेदेशमेंहीसामानतैयारकरकेउसकाइस्तेमालकीज्यादाजरुरतहै।इसमौकेपरविशेषरुपसेडाक्टरराजेशडोगराचेयरमैनडोगरापैरामेडिकलसोसायटीनंगलबिहालां,सुमितशर्माहाजीपुर,सुरेशकुमार,गुरनामसिंहपुर,सन्नीठाकुर,सुरमसिंहडडवाल,डाक्टरअनिलकुमारआदिनेचीनीसरकरामुर्दाबाद,चीनीसामानबंदकरो,भारतमाताकीजयकानारेलगाए।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!