मधुबनी।स्थानीयमहराजगंजमेंघरघरजाकरकेंद्रसरकारकीउपलब्धिकेपर्चालेकरभाजपाकार्यकर्ताओनेव्यापकजनसंपर्कचलाया।आमलोगोंकेंसवालोंकाजवाबदेकरकेंद्रसरकारकीउपलब्धियोंकोबतानेकाकामकिया।सम्पर्कअभियानकेंदौरानपूर्वमंत्री,भाजपामृत्युंजयझानेकहाकिपूरेदेशमेभाजपानेसम्पर्ककेव्यापकअभियानचलायाहै।बिहारकेंसभीजिलोमेवार्डवपंचायतस्तरपरघरघरजाकरकेंद्रसरकारकीयोजनाजनधनयोजना,उज्जवलायोजना,दीनदयालज्योतियोजना,अंशुमानयोजनाजैसेकईमहत्वपूर्णयोजनाओकेजानकारीलोगोंकोदी।इनसभीयोजनाओंसेदेशकिपरिस्थितिबदलीहै।आजभारतकेआमलोगोंकाजीवनस्तरबढ़ाहै।उन्होनेकहाकिएकसमयथाजबमनमोहन¨सहकीसरकारकाआमलोगोंसेकोईसरोकारनहीथाऔरनालोगोकोसरकारकाएहसासथाजबकिआजनरेन्द्रमोदीकीसरकारआमलोगोंकेंहितकीसरकारऔरउनकेलिएहीअधिकांशयोजनाहैसाथहीसरकारक्याहोतीहैयहआजआमलोगोंकोएहसासहोताहै।इसलिएविपक्षजितनाभीषडयंत्रकरे,झूठाप्रलापकरेजनताइन्हेसमझचूंकिहैऔरजनतापुन:विपक्षकोनकारतेहुएनरेन्द्रमोदीकेंनेतृत्वमेपुन:मजबूतसरकारबनाएगी।इसअवसरपरजिलाकोषाध्यक्षश्रवणपूर्व,विधानसभाप्रभारीजनमेजय¨सह,मीडियाप्रभारीमनोजमुन्ना,सुवौधकुमार,अमरजीत¨सहानिया,अरुणराय,अशोकराम,बीस्तारकसहितकईलोगउपास्ठितथे।