जागरणसंवाददाता,नौगढ़(चंदौली):राजकीयमहाविद्यालयमेंशुक्रवारकोमिशनशक्तिकार्यक्रमकेअंतर्गतबालिकारोजगारकेलिएदीनदयालउपाध्यायकौशलविकासप्रशिक्षणसेसंबंधितजानकारीकोकार्यक्रमकाआयोजनकियागया।राष्ट्रीयकौशलविकासकार्यक्रमकीविस्तृतजानकारीदीगई।बतायाकिप्रशिक्षणप्राप्तकरयुवाविभिन्नक्षेत्रोंमेंरोजगारप्राप्तकरसकतेहैं।प्राचार्यडारमेशकुमारसिंह,डातेजप्रकाश,डाअनुरागसिंह,सुरेन्द्रनाथ,धरमचन्दयादव,सुरेशजायसवालसहितछात्रउपस्थितथे।संचालनप्रोफेसरडाक्टरतेजप्रकाशवधन्यवादअनुरागसिंहनेकिया।