जागरणसंवाददाता,भिवानी:प्रदेशकीभाजपासरकारपिछड़ावर्गकेआरक्षणकोजान-बूझकरएकषड्यंत्रकेतहतखत्मकरनाचाहतीहै,जिसकाखुलासालगातारहोरहाहै।पिछलेकईवर्षोंसेकईऐसेज्वलंतमुद्देआएहैं,जबभाजपाकीआरक्षणविरोधीमानसिकताकापर्दाफाशहुआहैऔरवर्तमानसरकारपिछड़ावर्गकेसंवैधानिक,कानूनसम्मतवन्यायोचितअधिकारोंकोबड़ीबेरहमी,अन्यायपूर्णवगैरकानूनीतरीकेसेहननकरतीआरहीहै।यहबातहरियाणामाटीकलाबोर्डकेपूर्वचेयरमैनभूपेंद्रगंगवानेओबीसीक्रीमीलेयरकोजारीनईअधिसूचनाकेविरोधमेंसरकारकेखिलाफधरनाप्रदर्शनकरतेहुएकही।

गौरतलबहोगासरकारद्वाराओबीसीक्रीमीलेयरसंबंधीनईअधिसूचनाकेविरोधमेंसोमवारकोचौ.सुरेंद्रसिंहपार्कमेंनगरपरिषदकेपूर्वचेयरमैनमदनकीअध्यक्षतामेंविरोधप्रदर्शनकियागया।सरकारकेखिलाफप्रदर्शनकरतेहुएउपायुक्तकोज्ञापनसौंपागया।गंगवानेकहाकिहरियाणासरकारद्वारापिछड़ावर्गकेआरक्षणकेलिएक्रीमीलेयरकोलेकरजारीकीगईअधिसूचना17नवंबर2021कीसुप्रीमकोर्टकोभ्रमितकरनेवाली,अन्यायपूर्णऔरअसंवैधानिकहै।यहनईअधिसूचनाहालहीमेंदिनांक24अगस्तकोसुप्रीमकोर्टद्वारारदकीगई2016व2018कीअधिसूचनाकाहीप्रतिरूपहै,जोसीधेतौरपरसुप्रीमकोर्टकेआदेशोंकीअवमाननाहै।केंद्रीयसरकारकेक्रीमीलेयरकेनियमोंकासरेआमउल्लंघनहै।यहपिछड़ावर्गकेसाथअन्याय,धोखावषड्यंत्रहै।

इसअवसरपरहांसीनगरपरिषदकेवाइसचेयरमैनराजेंद्रठाकुर,सुरेशप्रजापति,सोनूप्रजापति,बलजीतजोगी,बलवीरपेंटर,संदीपपुरयुवानेता,जयपालजांगड़ा,रमेशटाक,दिलबागजांगड़ा,ईश्वरसिंहसैनी,गुलाबसिंह,सतवीरदरियापुर,जयचंददरियापुर,बलवंतफौजीदरियापुर,राममेहर,सुरेशकुमार,ओमप्रकाश,सत्यपाल,करणसिंह,दिलबागसिंहपुर,उदयभान,कृष्णकुमारआर्य,विजेंद्रसिंह,पवनकुमारलखेरा,सतीशकुमार,साधुरामरिटायर्डपुलिससबइंस्पेक्टर,रामफलशिल्ले,सोनू,कृष्णआदिमौजूदरहे।