संवादसूत्र,श्रीमुक्तसरसाहिब:सरबतदाभलाचेरिटेबलट्रस्टकेप्रधानगुरबिदरसिंहबराड़कीमौजूदगीमेंकैंसरसेपीडि़तरछपालसिंहकोदोहजारकीमासिकसहायतावसुखदेवसिंहकोएकहजाररुपयेकीसहायतादीगई।जरूरतमंदपरिवारोंनेडॉ.ओबराएकाधन्यवादकिया।इससमयट्रस्टकेमहासचिवसुदर्शनकुमारसिडाना,मीतप्रधानमलीतसिंह,प्रोजेक्टइंचार्जअरविदरपालसिंहबब्बू,संगठनसचिवमा.राजिदरसिंह,जसविदरसिंहमणकू,मैडमसुनैना,हेमलतावकपयूटरटीचरनवजोतकौरउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!