संवादसहयोगी,फगवाड़ा:हलकाफगवाड़ाकेगांवरावलपिंडीमेंसरकारीप्राइमरीस्कूलकीनईइमारतकानींवपत्थरपंजाबकेपूर्वकैबिनेटमंत्रीजोगिंद्रसिंहमानहलकाइंचार्जफगवाड़ानेरखा।इमारतकेनिर्माणपरपांचलाखखर्चकियाजारहेहै।माननेकहाकिपंजाबकीकैप्टनसरकारसरकारीस्कूलोंकोसुविधाओंसेलैसकररहीहैसाथहीशिक्षाकास्तरपरसुधाराजारहाहै।उन्होंनेबतायाकिप्राइमरीसेलेकरमिडल,हाईवसीनियरसेकेंडरीस्कूलोंकीदशासुधारीजारहीहै।स्कूलइंचार्जमनजीतलाल,स्कूलप्रबंधककमेटीकेचेयरमैनगुरभेजसिंहतथासरपंचअमृतपालसिंहरविनेबतायाकिपुरानीइमारतकीहालतबहुतहीजर्जरहोचुकीथी।इमारतबनवानेकेलियेवहमुख्यमंत्रीकैप्टनअमरिंदरसिंहतथाहलकाइंचार्जजोगिंद्रसिंहमानकाधन्यवादकरतेहैं।इसअवसरपरपंचायतमेंबरसंदीपकुमार,बिंदरराम,रामलुभाया,सुरिन्द्रपाल,कुलदीपकौर,सुरिन्द्रकौर,मनजीतकौरकेअलावापूर्वसरपंचधर्मपाल,संतोषसिंह,मेवासिंह,बलवंतसिंह,रामपाल,जगदीशलाल,हरदीपकुमार,बलवीरकुमार,संदीपकुमार,सुरजीतसिंह,अशोककुमार,जोगिंद्रपाल,कृष्णा,राजरानीवअन्यमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!