औरंगाबाद।औरंगाबादविधानसभाकीवर्चुअलयुवाजनसंवादमेंशुक्रवारकोपहलीबारभाजपाकेसभीजनप्रतिनिधिएकसाथएकमंचपरजुड़े।अध्यक्षताजिलाध्यक्षचंदनकुमारसिंहएवंऔरंगाबादविधानसभाप्रभारीअभिषेककुमारसिंहसंयुक्तरूपसेकी।जनसंवादकार्यक्रमकीशुरुआतक्षेत्रीयप्रभारीजितेंद्रसिंहकेद्वाराकीगई।

इसदौरानविधानपार्षदराजनसिंहएवंपूर्वमंत्रीरामाधारसिंहनेयुवाओंकोआत्मनिर्भरभारतबनानेकेलिएआगेआनेकोकहा।विधानपार्षदराजनकुमारसिंहनेअपनेजिलेमेंहोरहेस्ट्रॉबेरीकीखेतीकोआत्मनिर्भरभारतकाएकमहत्वपूर्णउदाहरणबताया।सांसदसुशीलकुमारसिंहनेबतायाकिइसबारकाचुनावकीबागडोरयुवाओंकेकंधेपरहै।युवाओंकोघर-घरजाकरमतदाताओंकोनिकालनेकाकामकरनाहै,क्योंकिइसबारकोरोनामहामारीमेंकिसीप्रकारकीरैलीयासभाकाआयोजननहींहोगा।आजकेइसयुवाजनसंवादकेमुख्यवक्ताप्रदेशउपाध्यक्षराजेशवर्माजीकोसुननेकेलिए500सेअधिकयुवाकार्यकर्ताओंनेइसयुवाजनसंवादमेंअपनीसहभागितानिभाई।बतायाकिपूरेप्रदेशमेंऔरंगाबादविधानसभाहीएकऐसाविधानसभाक्षेत्रहै,जहांपूरेबिहारमेंसबसेज्यादायुवाजुड़े।इसमौकेपरभाजपाजिलाध्यक्षमुकेशकुमारशर्मा,प्रदेशकार्यसमितिगोपालशरणसिंह,अशोककुमारसिंह,जिलाउपाध्यक्षसतीशकुमारसिंहएवंअनिलकुमारसिंह,युवामोर्चाकेराष्ट्रीयकार्यसमितिरोहितसिंह,जिलाप्रभारीअपूर्वतिवारी,अमितअखौरी,विशालसिंह,चंदनसिंह,शशांकशेखर,प्रेमगुप्ता,पीयूषपंकज,गौरवसिंह,अभिषेकसिंह,छोटूचिगारीइत्यादिमौजूदरहे।