जागरणसंवाददाता,बलिया:पंचायतचुनावकेनामांकनकेदौरानआचारसंहिताकाउल्लंघनकरनेपरप्रधानपदकेचारप्रत्याशीवसमर्थकोंपरमुकदमादर्जकियागयाहै।यहकार्रवाईरेवतीवबांसडीहथानापुलिसनेकीहै

रेवती:पुलिसनेक्षेत्रकेगायघाटकेतीनप्रधानप्रत्याशियोंवउनकेसमर्थकोंकेखिलाफचुनावआचारसंहिताकेउल्लंघनकाअलग-अलगमुक़दमाकायमकियाहै।एसएचयादवेंद्रपांडेयनेबतायाकिप्रत्याशीमीनूसिंहवसमर्थकगजेंद्रसिंह,अशोकसिंह,विजेंद्रसिंह,धर्मेंद्रसिंहसहित40-50अज्ञात,प्रत्याशीमनोजसिंहवसमर्थकउपेद्रसिंह,संजयसिंह,लल्लनसिंह,शिवशंकरलालसहित40-50अज्ञाततथाप्रत्याशीआशुतोषसिंहउर्फलालूसिंहवउनकेसमर्थकअजीतसिंह,राजेशसिंह,गादलसिंहसहित40-50अज्ञातलोगोंकेखिलाफकोरोनामहामारीअधिनियम,बिनाअनुमतिजुलूसनिकालनेआदिधाराओंमेंमुकदमादर्जकियागयाहै।

बांसडीह:कोतवालीपुलिसनेखरौनीग्रामप्रधानपदकेप्रत्याशीआलोकसिंहसमेत100समर्थकोंकेखिलाफबिनाअनुमतिकेजुलूसनिकालनेकामुकदमादर्जकियाहै।एसआईरविद्रकुमारकीतहरीरपर100लोगोंकेखिलाफकार्रवाईकीगईहै।आधादर्जनपरगुंडाएक्टकीकार्रवाई

रेवती:त्रिस्तरीयपंचायतचुनावशांतिपूर्णतरीकेसेकरानेकेलिएपुलिसनेआधादर्जनलोगोंकेखिलाफगुंडाएक्टकीकार्रवाईकीहै।इंस्पेक्टरयादवेंद्रपांडेयनेबतायाकिपवनसिंहनिवासीभैसहां,प्रेमशंकर,जयशंकरनिवासीदतहां,सतीषकुमार,नीतीशकुमारवमनोजकुमारनिवासीछपरासारिवपरकार्रवाईकीगईहै।