फजाबाद:कनार्टकविधानसभाचुनावमेंमिलीजीतपरभाजपाकार्यालयमेंउत्साहवउल्लासकामाहौलरहा।ढोल-नगाड़ोंकेसाथभाजपाइयोंनेजीतकाजश्नमनाया।सांसदलल्लू¨सह,भाजपाजिलाध्यक्षअवधेशपांडेयबादलनेभाजपाइयोंकोमिठाईखिलाकरजीतकीबधाईदी।

सांसदलल्लू¨सहनेकहाकिकनार्टककीजीतसेसाफहोगयाहैकिप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकीलोकप्रियतादिनोंदिनबढ़रहीहै।प्रधानमंत्रीपरजनताकाभरोसाबढ़ाहै।इसीकानतीजाहैकिकर्नाटकमेंभाजपाकोअच्छीसीटेंमिली।जिलाध्यक्षअवधेशपांडेयबादलनेकहाकिसबकासाथ-सबकाविकासकानारासाकारहोरहाहै।भाजपाकेइसनारेकेप्रतिजनताकाभरोसाबढ़ाहै।इसअवसरपरपूर्वजिलाध्यक्षओमप्रकाश¨सह,रामकुमार¨सहराजू,दिव्यप्रकाशतिवारी,नंदनतिवारी,बुद्धिपालप्रजापति,राममोहनभारती,राजकुमारसचदेवा,बाबूनंदनसोनकर,बृजेंद्र¨सह,¨रकू¨सह,गणेशगुप्ता,सुनीलयादव,राधेमोहनश्रीवास्तव,दिवाकर¨सह,रोहितपांडेय,राजेश¨सह,दिनेशजायसवाल,किशनमौर्या,सुनीलतिवारीशास्त्री,भानूप्रताप¨सह,नितिनपांडेय,जीशानमेंहदीआदिनेएक-दूसरेकोमिठाईखिलाकरजीतकाजश्नमनाया।

सहकारीबैंककेसभापतिधर्मेंद्रप्रताप¨सहटिल्लूनेमसौधावसोहावलमेंमिठाईबांटकरकार्यकर्ताओंकोजीतकीबधाईदी।उन्होंनेकहाकिविपक्षीदलजनताकीकसौटीपरखरेनहींउतरे,जबकिप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकीलोकप्रियतापरजनतानेमुहरलगादी।इसमौकेपरदुर्गाप्रसादशुक्ला,विनोदपांडेय,उदयभान¨सह,राजेंद्र¨सह,मणेंद्रपांडेय,प्रदीपकुमार,¨मटूपांडेयआदिथे।भाजपानेताशक्ति¨सहनेसिविललाइंसमेंमिठाईबांटकरजीतकीखुशीमनाई।बहादुरगंजसंवादसूत्रकेमुताबिकमिल्कीपुरविधायकगोरखनाथबाबानेकहाकिभाजपाकीजीतप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकीबढ़तीलोकप्रियताकोसाबितकरतीहै।उन्होंनेकार्यकर्ताओंकोमिठाईखिलाकरकर्नाटकजीतकीबधाईदी।इसमौकेपरमहेशओझा,अवधेशदुबे,मंडलअध्यक्षदेवेंद्र¨सह,संजयपाठक,देवेंद्रमणित्रिपाठीआदिथे।