बनबसा,जेएनएन:ग्रामसभाफागपुरमेंजारीरामलीलाकेमंचनकेतृतीयदिनधनुषयज्ञसेलेकरभगवानरामद्वाराधनुषतोड़ने,लक्ष्मणपरशुरामसंवाद,सीतास्वयंवरतककीलीलाकामंचनकियागया।

इससेपूर्वतीसरेदिनकीरामलीलामंचनकाशुभारंभमुख्यअतिथिकैप्टनअमरसिंहमेहरानेकिया।इसअवसरपरउन्होनेउन्होनेलोगोंसेकोविड-19सेबचनेकेलिएमास्कपहननेऔरशारीरिकदूरीबनाएरखनेकीअपीलकी।रामलीलामंचनमेंरामकेपात्रकीभूमिकाशुभम,लक्ष्मणप्रियाशु,दशरथअनिलकुमार,विश्वामित्रगोविन्दसिंह,जनकपारस,रावणजगदीशकोहली,बाणासुरअमितनेनिभाई।रामलीलामंचनमेंखुशालरामनेहारमोनियम,मास्टरपंकजनेतबलामेंसाथदिया।इसअवसरपरकमेटीकेअध्यक्षमनोजकालाकोटी,कोषाध्यक्षलक्ष्मणराम,जोकरराजूसिंह,जगदीशसिंह,सुशीलाशाहउर्मिलादेवी,पूरनलाललोगमौजूदरहे।=========सच्चेमनसेकरेंमाकीआराधना:बाबाआदित्यदास

लोहाघाट:ग्रामसभापाटनपाटनीकेमांझूमाधूरीमंदिरमें11दिवसीयश्रीमद्देवीभागवतकथाशनिवारकोचौथेदिनभीजारीरही।दोपहरबादआयोजितकथाकेदौरानकथावाचकबाबाआदित्यदासनेकथाकाप्रवचनकरतेहुएपुराणकेप्रसंगोंकाउल्लेखकरकहाकिमर्यादापुरुषोत्तमभगवानरामनेभीरावणकानाशकरनेकेलिएमहामायाजगदम्बाकीउपासनाकी।पूर्वकालमेंभगवानविष्णु,शिवतथाब्रह्मासहितदेवराजइंद्रनेभीशक्तिउपासनाकरमनोभिलिक्षितकार्यसंपन्नकिए।देवऋषिनारदनेभगवानरामकोसंबोधितकरतेहुएकहाथाकिहेरामहरप्रकारसेसुखीमनुष्यकोनवरात्रकेव्रतकरनेचाहिए।कथामेंभक्ति,सत्यऔरधर्मकीमहिमाकेबारेमेंबतातेहुएकहासच्चेमनसेमाकीआराधनाप्रत्येकमनुष्यकोकरनीचाहिए।सुबहमांझूमाधूरीमंदिरमेंआचार्यपरमानंदपंत,विनोदपांडेय,दीपकपांडेय,दीपकतिवारी,नरेशगहतोड़ीआदिपुरोहितोंनेनवग्रह,गायत्री,महामृत्युंजय,वासुदेव,दुर्गा,भैरव,गणेश,हनुमानकेमंत्रोंकाजापकिया।देरशाममंदिरमेंभजनकीर्तनोंकाआयोजनकियागया।कथाकेदौरानशारीरिकदूरीकेनियमोंकापालनकियाजारहाहै।कथासुननेकेलिएग्रामसभापाटनपाटनी,राईकोट,चांदमारी,लोहाघाट,सुई,गल्लागांवआदिक्षेत्रोंसेश्रद्धालुपहुंचरहेहै।इसदौरानधनसिंहपाटनी,मोहनपाटनी,प्रकाशबोहराआदिमौजूदरहे।