जागरणसंवाददाता,जालंधर:सेठहुकुमचंदकालोनीवेलफेयरसोसायटीकेसर्वसम्मतिसेचुनावहुए।इसमेंहरीशकालियाकोप्रधानऔरडा.गुरिदरपालसिंहकोमहासचिवचुनागया।रविवारकोहुएचुनावमेंकालोनीके150सेअधिकसदस्यमौजूदरहे।दोदिनपहलेहुएनामांकनसहमतिसेवापसलेनेकेबादहरीशकालियाकोप्रधानचुनेजानेकीघोषणाकीगई।जसकरणसिंहकोउपाध्यक्ष,गुरिदरपालसिंहअनेजाकोकैशियरऔरडा.संजीवबंसलकोसेक्रेटरीअकाउंट्सघोषितकियागया।इसअवसरपरपूर्वविधायककेडीभंडारीभीमौजूदरहे।चुनावमेंमहिलाओंकोभी33प्रतिशतआरक्षणदियागया।रेखाकालियाभारद्वाज,सुलेखाभगत,सुखराजकौर,मधुसिक्का,प्रमिलासहगलकोसर्वसम्मतिसेकार्यकारिणीसदस्यचुनागया।इसमौकेपरवरिदरमिड्डा,दलजिदरसिंह,हेमंतकालरा,नरेशचौहान,अशोकजोशी,रविखुराना,जगजीतलक्की,अंजू,रीना,ज्योतिगोयल,नीना,कमलेश,बबीतासेठी,सरबजीतकौर,गुरप्रीतसिंह,नवीनसेठी,विनोदखन्ना,पवनगोयल,रविद्रशर्मामौजूदरहे।पुलिसपरचुनावमेंरुकावटडालनेकाआरोप

सोसायटीकेसदस्योंकाआरोपहैकिपुलिसनेचुनावमेंरुकावटडालनेकीकोशिशकी।पुलिसनेधक्केसेचुनावकार्यक्रमकेलिएलगाएटेंटउखाड़दिएऔरजलपानकीभीव्यवस्थानहींकरनेदी।सोसायटीनेपूर्वकेडीभंडारीकाआभारजतायाजिन्होंनेचुनावकरवानेमेंपूरासहयोगदिया।