शामली,जागरणटीम।राष्ट्रीयजाटएकतासंगठनकेतत्वावधानमेंशहीद-ए-आजमभगतसिंहकाजन्मदिवसधूमधामसेमनायागया।गौरवसम्मानदिवसकेरूपमेंकार्यक्रमकाआयोजनहुआ।इसमौकेपरशहीदभगतसिंहकेजीवनपरप्रकाशडालतेहुएउनकेबताएरास्तोंपरचलनेकासंकल्पलियागया।इसमौकेपरप्रो.सुधीरपंवारनेकहाकिभगतसिंहसाहस,देशभक्तिकीमिसालथे।उनकेजीवनसेयुवापीढ़ीकेसाथहीप्रत्येककोप्रेरणालेनीचाहिए।

मंगलवारकोकरनालरोडस्थितजेजेफार्मपरशहीदभगतसिंहकाजन्मदिवसमनायागया।कार्यक्रममेंपहुंचेखापचौधरियोंवअनेकोंप्रतिनिधियोंनेशहीद-ए-आजमकेपदचिह्नोंपरचलनेकासंकल्पलेनेकाआह्वानकिया।इसअवसरपरराज्ययोजनाआयोगकेपूर्वसदस्यडा.सुधीरपंवारनेकहाकिइससमयजबकिसानएवंग्रामीणसंस्कृतिजिसमेंभगतसिंहपलेबढ़े।उससंस्कृतिपरखतरामंडरारहाहै।हमसभीकीजिम्मेदारीहैकिउससंस्कृतिकीखेतीकोबचानेकासंकल्पलें।

इसदौरानजनप्रतिनिधियोंकोजाटगौरवस्मृतिचिन्हदेकरसम्मानितकियागया।आयोजकप्रमेंद्रलंबरदारनेकार्यक्रममेंआएसभीव्यक्तियोंकाआभारव्यक्तकिया।उन्होंनेयुवाओंसेशहीदभगतसिंहकेपदचिह्नोंपरचलनेकीअपीलकी।अध्यक्षताबत्तीसाखापचौधरीसूरजमलएवंसंचालनपंकजसरोहातथादेवराजपहलवाननेसंयुक्तरूपसेकिया।इसअवसरपरडा.सुधीरपंवार,प्रसन्नचौधरी,सुनीलचौधरी,प्रदेशअध्यक्षबेगराजसिंह,राष्ट्रीयमहासचिवचौ.धीरसिंह,जिलाध्यक्षमोदितकात्यानसचिनचौधरी,प्रवीणमिर्ताल,गठवालाखापकेचौधरीबाबाश्यामसिंह,कालखंडेखापकेचौधरीबाबासंजयसिंह,लांकथांबेकेरविद्रमलिक,राष्ट्रीयमहिलाअध्यक्षरामवती,गुंजनचौधरीसरदारदेवेंद्रखेरा,अरविदपंवार,रणधावामालिक,किसाननेतासवितमलिकआदिशामिलरहे।