नगरउंटारी:राजापहाड़ीशिवमंदिरमेंएकमाहतकचलनेवालेश्रावणीमहोत्सवकाशुभारंभसावनकेप्रथमसोमवारीकोहुआ।अनुमंडलपुलिसपदाधिकारीनीरजकुमार,नगरपंचायतअध्यक्षविजयालक्ष्मीदेवी,उपाध्यक्षलतादेवीनेवैदिकमंत्रोंचारकेबीचशिव¨लगकारूद्राभिषेककरश्रावणीमहोत्सवकाशुभारंभकिया।पूजनकार्यक्रममंदिरकेपुजारीरामचंद्रपाठक,गोपालपाठकवगो¨वदपाठककेद्वारासंपन्नकरायागया।नीरजकुमारनेकहाकिनगरउंटारीहीनहींगढ़वाजिलामेंइससेसुंदरवरमणीकस्थलकोईदूसरानहींहै।राजापहाड़ीशिवमंदिरआनेकेबादकाफीसुकूनमिलताहै।बराबरयहांशाममेंआकरघंटेभरतकबैठताहूं।उन्होंनेजिलाबीससूत्रीउपाध्यक्षसहितमंदिरनिर्माणसमितिकेउपाध्यक्षसिद्धेश्वरलालअग्रवाल,नगरपंचायतअध्यक्षविजेयालक्ष्मीदेवीवउपाध्यक्षलतादेवीसेइसमंदिरकोविकसितकरनेकेलिएआगेआकर,सरकारतकबातपहुंचानेकाआग्रहकिया।मंदिरकेप्रचार-प्रसारकरनेपरभीजोरदिया।नपंअध्यक्षविजयालक्ष्मीदेवी,उपाध्यक्षलतादेवीनेकहाकिहमलोगोंकेस्तरसेजितनाहोगासहयोगकियाजाएगा।समारोहकासंचालनकमलेशपांडेयनेकिया।मौकेपरराजापहाड़ीशिवमंदिरनिर्माणसमितिकेअध्यक्षसहजिलाबीससूत्रीउपाध्यक्षसिद्धेश्वरलालअग्रवाल,सचिवनंदलालप्रसाद,रामचंद्रविश्वकर्मा,अशोकजायसवाल,हरिहरविश्वकर्मा,हृदयकांतशुक्ल,कमलेशपांडेय,कामेश्वरप्रतापदेश,मंदीपप्रसाद,वार्डपार्षदरंजनकुमार,राजेशकुमार,मिक्कूजायसवाल,उदयप्रकाशजायसवाल,राजेशजायसवाल,देवेंद्र¨सहसहितबड़ीसंख्यामेंभक्तगणउपस्थितथे।