दीपककुमार,करतारपुर:आजश्रीगुरुरविदासधर्मशालान्यूआर्यनगरमेंएककार्यक्रमकरवायागया।विधायकसुरिदरसिंहचौधरीविशेषतौरपरपहुंचे।उनकेसाथनगरकौंसिलप्रधानप्रिसअरोड़ा,चेयरमैनराजूअरोड़ा,सिटीप्रधानवेदप्रकाश,पार्षदशामसुंदरपाल,गुरदीपसिंहमिटू,मंयकगुप्ता,ओंकारसिंहमिट्ठू,पार्षदअशोककुमारइत्यादिमौजूदथे।

विधायकसुरिदरसिंहचौधरीनेश्रीगुरुरविदासधर्मशालाकेलिएचारलाखकीग्रांटकाचेकप्रधानचरणजीतलक्की,रामपाल,रामजीकलेरवकमेटीसदस्योंकोभेंटकिया।इसपरप्रधानचरणजीतलक्की,रामपाल,रामजीकलेरवअन्योंनेचौधरीकोसिरोपाभेंटकरसम्मानितकिया।साथहीउक्तग्रांटकेलिएकैप्टनअमरिदरसिंहवविधायकसुरिदरसिंहचौधरीकाआभारव्यक्तकिया।इसअवसरपरप्रधाननरेंद्रपालश्रीगुरुरविदासनौजवानसभा,मदनलालकलेर,अरविदडिडा,राजकुमार,हरविदरबिदी,भगवानदास,सखीचंदकलेर,संसारचंद,हरिपालवमोहल्लानिवासीमौजूदथे।