संवादसहयोगी,मोगा

सीआइएस्टाफधर्मकोटकीपुलिसनेबुगीपुराचौककेपासनाकाबंदीकेदौरान3किलोअफीमसमेतदोलोगोंकोएक्टिवास्कूटीसमेतगिरफ्तारकियाहै।सीआइएस्टाफधर्मकोटमेंतैनातसहायकथानेदारभलविदरसिंहवएसआइतरसेमसिंहनेबतायाकिउनकेद्वारासीआइएस्टाफकेइंचार्जइंस्पेक्टरकिकरसिंहकीहिदायतोंकेअनुसारइलाकेमेंगश्तकीजारहीथी।गुप्तसूचनामिलीकिपीबी29ए-ए2113परकुछलोग3किलोअफीमलेकरमोगाकीओरजारहेहैं।उन्होंनेबुगीपुराचौककेपासनाकाबंदीकेदौरानजबएक्टिवास्कूटीनंबरपीबी29ए-ए2113कोरोककरतलाशीलीतोगुरदेवसिंहउर्फघोनानिवासीनानकनगरीमोगावअवतारसिंहनिवासीमंडीयाकलांलुधियानासे3किलोअफीमबरामदहुई।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!