रोहतास।प्रखंडकेतुतलाभवानीमंदिरपरिसरमेंतुतलाधामविकासकमेटीकेतत्वावधानमेंशुक्रवारकीराततुतलेश्वरीमहोत्सवकाआयोजनकियागया।इसमौकेपरआयोजितदेवीजागरणमेंभोजपुरीफिल्मअभिनेतावचर्चितलोकगायकपवनसिंहसमेतअन्यकलाकारोंनेअपनीप्रस्तुतिदी।पवनसिंहकेगानेपरभीड़अनियंत्रितहोगईजिसेनियंत्रणमेंकरनेकेलिएपुलिसकोलाठीभीचटकानीपड़ी।कार्यक्रमकाउद्घाटनसमाजसेवीसोनूसिंहनेदीपप्रज्ज्वलितकरकिया।

देवीजागरणकीशुरुआतलोकगायिकानिशाउपाध्यायनेमातारानीकेगीतनीमियाकेदाढ़ीमैयालावेलीझुलनवाहोकीझूलीझूलीनकीप्रस्तुतिसेकी।अनुपमायादवकीमाईहोतनीआजईतुगीतपरपंडालतालियोंकीगड़गड़ाहटसेगूंजतारहा।कार्यक्रममैंआएगोलूराजादोनोंभाइयोंनेजबमंचसंभालातोउनकेदेवीगीतोंकोसुनश्रोताझूमउठे।वहींमात्र12वर्षकेकलाकारआर्यनबाबूनेअपनेगीतमाईचुनरीओढ़केआवेलीपरश्रोताओंकीखूबतालियाबटोरी।इसकेबादमध्यरात्रिकोजबभोजपुरीफिल्मस्टारपवनसिंहमंचपरआएऔरगीतगानाशुरूकियातोभीड़बेकाबूहोकरबेरिकेडिगतोड़मंचकीओरबढ़नेलगी।भीड़कोनियंत्रितकरनेकेलिएपुलिसकोलाठीभीचटकानीपड़ी।जिसकेबादस्थितिनियंत्रितहुई।बेकाबूहोतेभीड़कोदेखपवनसिंहनेखुदहाथजोडकार्यक्रमकोसुचारूरूपसेचलनेदेनेकाआग्रहश्रोताओंसेकिया,तबजाकरलोगशांतिपूर्णढंगसेगीतोंकाआनंदउठानेलगे।उद्घोषकजयप्रकाशजिद्दीएवंअधिवक्तामनोजअज्ञानीनेबीच-बीचमेंअपनेशेरोशायरीवचुटकुलोंसेश्रोताओंकाभरपूरमनोरंजनकिया।आयोजनसमितिकेअध्यक्षगुरुचरणयादव,संयोजकबृजेशसिंह,विकासचौहानपूर्वजिलापार्षदप्रमिलासिंह,संजयसिंह,सुरेंद्रशर्मा,महेंद्रओझा,डा.राजेशकुमार,अनिलकुमारसिंह,मुखियाविजयउपाध्याय,देवकुमारमिश्रा,दामोदरसिंह,अनिलसिंह,अजीतकुमार,सुदयसिंह,बीडीओसंजयकुमार,अंचलाधिकारीकुमारभारतेंदु,रविदुबेसमेतभारीसंख्यामेंलोगउपस्थितथे।