वाराणसी:मोदीकीजीतपरजश्नमनातीमुस्लिममहिलाएं1:15pm

सरधनासेबीजेपीकेसंगीतसोमजीतकेनजदीककैंटसेबीजेपीकेसत्यप्रकाशजीतकेनजदीक

मुज़फ्फरनगर-पुरकाजीसेभाजपाप्रत्याशीप्रमोदउंटवालविजयी

उन्नावमेंबीजेपीकार्यकर्ताओंकाउत्साह12:50pm

लखनऊ:मुख्यमंत्रीअखिलेशयादवदोपहर2बजेराजभवनमेंराज्यपालकोसौपेंगेसीएमपदसेइस्तीफा।12:35pm

मैनपुरीकीचारोंविधानसभासीटोंकेअभीतककेनतीजे12:30pm

अशोकचौहान(बीजेपी)-37050राजूयादव(सपा)-33277महाराजसिंह(बसपा)-21636

भोगांव-बीजेपीआगेरामनरेशअग्निहोत्री(बीजेपी)-60771आलोकशाक्य(सपा)-42441सुरेन्द्रयादव(बसपा)-14297

किशनी-सपाआगेकमलेशकुमारी(बसपा)-12603ब्रजेशकठेरिया(सपा)-31505सुनीलकुमार(भाजपा)-28173

करहल-सपाआगेदलवीरपाल(बसपा)-43789रमाशाक्य(बीजेपी)-11734सोबरनसिंह(सपा)-23568

गौरीगंज12वांराउंडअपडेट12:20pm

बुलंदशहरकेअभीतककेचुनावपरिणाम12:15pm

6सीटोंपरबीजेपीआगे,सिकंद्राबादपरसपाआगे

सिकंद्राबाद-7वेंराउण्डतक3917वोटसेसपाआगेबुलंदशहर-7वेंराउण्डतक8735सेबीजेपीआगेस्याना-6वेंराउण्डतक16985वोटसेबीजेपीआगेअनूपशहर-9वेंराउण्डतक21460वोटसेबीजेपीआगेडिबाई-15राउण्डतकबीजेपी41206वोटोसेआगेशिकारपुर-10वेंराउण्डतक16234वोटसेबीजेपीआगेखुर्जा-10वेंराउण्डतक19979वोटोसेबीजेपीआगे

मैनपुरीकीचारोंविधानसभाकेअभीतककेकुलनतीजे12:10pm

मैनपुरीसदरविधानसभाबीजेपी-30847सपा-29141बसपा-18479

भोगांवविधानसभाबीजेपी-54112सपा-36465बसपा-12123

किशनीविधानसभाबसपा-10048सपा-25842भाजपा-22381

करहलविधानसभाबसपा-11734बीजेपी-23568सपा-43289

सुल्तानपुरअपडेट12:05pm

9वांराउंडसुल्तानपुरविधानसभा

भाजपासूर्यभानसिंह-29530आगेसपाअनूपसंडा-16842बसपामुजीबअहमद-17259

राउंडसदरजयसिंहपुरविधानसभा

सपाअरुणवर्मा-15553भाजपासीतारामवर्मा-23532बसपाराजबाबूउपाध्य-15734

राउंडलम्भुआविधानसभा

सपासंतोषपांडेय-10722बसपाविनोदसिंह-16853भाजपादेवमणि-19686

11राउंडकादीपुरविधानसभा

कांग्रेसअंगदचौधरी-15535भाजपाराजेशगोतम-33622आगेबसपाभगेलूराम-18023

8राउंडइसौलीविधानसभा

बसपाडॉशेलेन्द्रत्रिपाठी-5477सपाअबरारअहमद-14271लोकदलमोनूसिंह-16550आगेभाजपाओमप्रकाश(बजंरगी)-12557MBCIशिवकुमारसिंह-8847

बुलंदशहरमेंअभीतककेचुनावपरिणाम11:50am

सिकन्द्राबाद-6वेंराउण्डतक1693वोटसेसपाआगेबुलंदशहर-5वेंराउण्डतक7279सेबीजेपीआगेस्याना-6वेंराउण्डतक16985वोटसेबीजेपीआगेअनूपशहर-9वेंराउण्डतक21460वोटसेबीजेपीआगेडिबाई-15राउण्डतकबीजेपी41206वोटोसेआगेशिकारपुर-7वेंराउण्डतक13935वोटसेबीजेपीआगेखुर्जा-7वेंराउण्डतक8847वोटोसेबीजेपीआगे

सदर-सपानितिनअग्रवाल37546भाजपा-राजबक्स30367बसपाधर्मवीरपन्ने13526

सवायजपुरभाजपारानू30412सपापद्मरागपम्मू17239बसपाअनुपमदुबे19741

शाहाबादबसपाबब्बूखा24013भाजपारजनीतिवारी26338सपासरताज4807

गोपामऊभाजपाश्यामप्रकाश44535बसपामीना25278सपाराजेश्वरी32687

सांडीभाजपाप्रभाष32812कांग्रेसओमेंद्र27175बसपावीरेंद्र17372

मल्लांवाबिलग्रामसपासुभाषपाल20939भाजपाआशीषसिंह196568बसपाअनुराग21040

बालामऊभाजपारामपाल18854बसपानीलूसत्यार्थी11435सपासुशीला7012

संडीलाभाजपाराजकुमारअग्रवाल28358सपाअब्दुलमंन्नान22544बसपापवनसिंह11294

वाराणसी:सड़कोंपरमोदी-मोदी11:40am

वाराणसी:बीजेपीदफ्तरपरकार्यकर्ताओंकीहोली

मैनपुरीकीचारोंविधानसभाकेअभीतककेकुलनतीजे11:25am

मैनपुरीसदरविधानसभाबीजेपी-22784अशोकचौहानसपा-24162राजकुमारयादवबसपा-16838महाराजसिंह

भोगांवविधानसभाबीजेपी-39080रामनरेशअग्निहोत्रीसपा-23429अलोकशाक्यबसपा-8106सुरेन्द्रयादव

किशनीविधानसभाभाजपा-18361सुनीलजाटवसपा-19461ब्रजेशकठेरियाबसपा-7812कमलेशकुमारी

करहलविधानसभाबीजेपी-8626रमाशाक्यसपा-19301सोवरनसिंहयादवबसपा-5049दलवीरसिंहपाल

अभीतककीगिनतीकेअनुसार

मुरादाबादशहर।सपाआगेमुरादाबाददेहात।सपाआगेकुंदरकीबीजेपीआगेबिलारी।सपाआगेकांठ।सपाआगेठाकुरद्वाराबीजेपीआगे

देवबंदसेबीजेपीकेब्रजेशसिंहजीते11:15am

रायबरेलीमें10वेराउंडकीमतगणनाकारुझान11:10am

1-सदर-कांग्रेसअदितिसिंहआगे।2-सरेनी-बीजेपीसेधीरेंद्रबहादुरसिंहआगे।3-हरचंदपुर-बीजेपीसेकंचनलोधीआगे।4-बछरावां-बीजेपीसेरामनरेशरावतआगे।।5-ऊंचाहार-सपासेमनोजपांडेयआगे।6-सलोन-बीजपसेदलबहादुरकोरीआगे

बाह-मधुसूदनशर्मा-12000पक्षालिकासिंह-17551सुधीरदुबे-286अंशूरानी-10201

एत्मादपुरधर्मपालसिंह,बसपा-6426नरेंद्रबघेल-1853राजाबेटी,सपा1592रामप्रताप,भजपा-8235

दसवांराउंडफतेहाबादराजेंद्रसिंह,सपा-36878जितेंद्रवर्मा,भजपा-36215उमेशसेंथिया,बसपा-15450

आठवांचक्रखेरागढ़महेशगोयल-9117भगवानसिंहकुशवाह,बसपा-7540रामेंद्रसिंहपरमार,रालोद-1294कुसुमलतादीक्षित,कांग्रेस-3435

तीसराचक्रआगराछावनीअवधेशसिंह,रालोद-113जीएसधर्मेश,भाजपा-11097गुटिय़ारीलालदुबेश,बसपा-9780ममताटपलू,सपा-4663

सातवांराउंडआगराग्रामीण-कालीचरणसुमन,बसपा-15023उपेंद्रसिंह,कांग्रेस-5671नारायणसिंहसुमन,रालोद-9001हेमलतादिवाकर,भाजपा-32664

चौथाचरणफतेहपुरसीकरीचौधरीउदयभानसिंह,भाजपा-13865सूपजपालसिंह,बसपा-8617बृजेशचाहर,रालोद-4036लालसिंह,सपा-3808

दूसराचरणआगराउत्तरीविधानसभाजगनप्रसादगर्ग-8751अतुलगर्ग,सपा-1808ज्ञानेंद्रगौतम,बसपा-5879उमेशवर्मा,रोलद-84

दूसराचरणदक्षिणविधानसभाजुल्फिकारअहमदभुट्टो,बसपा-5708योगेंद्रउपाध्याय,भाजपा-4906सपाकांग्रेसगठबंधनप्रत्याशीनजीरअहमद-471

सुल्तानपुरराउंड4

मैनपुरीकेअभीतककेनतीजे11:00am

सदरबीजेपी-8976सपा-9451बसपा-8188

भोगांवबीजेपी-16769सपा-9168बसपा-

किशनीभाजपा-5949सपा-13876बसपा-12970

करहलबीजेपी-6884सपा-15648बसपा-4033

मेरठकैंटसीट-पांचवाराउंडपूरा10:50am

सत्यप्रकाशअग्रवाल-22397सतेन्द्रसोलंकी-10514रमेशधींगडा-4781संजीवधामा-1663नरेशचन्द्रा-66

मेरठशहरसीट-तीसराराउंडपूराडा.लक्ष्मीकांतवाजपेयी-12841रफीकअंसारी-13724पंकजजौली-2104

हस्तिनापुरसीट-दोराउंडकेबाददिनेशखटीक-8239योगेशवर्मा-5731प्रभुदयालबाल्मिकी-2830रालोद-1415

किठौरसीट-तीसराराउंडपूरासत्यवीरत्यागी-11231शाहिदमंजूर-9157गजराजनागर-8347मतलूबगौड-835नोटा-161

सरधनासीट-दूसराराउंडसंगीतसोम-16391अतुलप्रधान-3008इमरानयाकूब-1680वकीलचौधरी-90

अतुल-11884इमरान-5670संगीत-22209

अमेठी-तीसराराउंड10.40am

अमेठीविधानसभा186

भाजपागरिमासिंह-12063कांग्रेसअमितासिंह-4011सपागायत्री-9393बसपारामजीमौर्य-,3996भाजपाकीगरिमासिंहआगे-2670

इलाहाबादअपडेट10:35am

कौशाम्बीविधानसभाचुनाव2017कारुझान

प्रथमचक्रकापरिणाम

BJP--शीतलाप्रसादपटेल2606BSP--सैदुररब1642SP--वाचस्पति1888

BJP--लालबहादुर4389BSP--इन्द्रजीतसरोज3075SP--हेमंतकुमारटुन्नू679

BJP--संजयगुप्ता2944BSP--आसिफजाफरी1682CONG--तलतअज़ीम2698

प्रथमचक्रकेपरिणाममेंतीनोविधानसभासीटसेBJPआगेचलरहीहै

1.मुख़्तारअंसारी-बसपा-तीसरे

2.महेंद्रराजभर-भाजपा+भासपा-दूसरे

3.अल्ताफअंसारी-सपा-पहले

घोसीविधानसभा354

1-फागुचौहान-भाजपा-दूसरे

2अब्बासअंसारी-बसपा-तीसरे

3-सुधाकरसिंह-सपा-पहले

मधुबनविधानसभा353

1-दारासिंहचौहान-बीजेपी-पहले

2-अमरेशपांडेय-कांग्रेस+सपा-दूसरे

3-उमेशचन्दपांडेय-बसपा-तेसरे

मोहम्दाबादगोहनाविधानसभा355

1-श्रीरामसोनकर-भाजपा-दूसरे

2-राजेन्द्रराम-बसपा-पहले

3-बैजनाथपासवान-सपा-तेसरे

मोहम्मदाबादगोहनाश्रीरामसोनकर8083मतबैजनाथपासवान5188मतराजेन्द्रकुमार5860मत

घोसीफागूचौहान3168अब्बासअंसारी1093सुधाकरसिंह1891

मधुबनदारासिंहचौहान3132अमरेशपाण्डेय1754उमेशपाण्डेय1542

सदरमोख्तारअंसारी2403अल्ताफअंसारी1370महेंद्रराजभर3127

आगरादूसराराउंड10:25am

एत्मादपुरधर्मपालसिंह,बसपा-6426नरेंद्रबघेल-1853राजाबेटी,सपा1592रामप्रताप,भजपा-8235

फतेहाबादराजेंद्रसिंह,सपा-8047जितेंद्रवर्मा,भजपा-7446उमेशसेंथिया,बसपा-2971

तीसराचक्रखेरागढ़महेशगोयल-9117भगवानसिंहकुशवाह,बसपा-7540रामेंद्रसिंहपरमार,रालोद-1294कुसुमलतादीक्षित,कांग्रेस-3435

आगराछावनीअवधेशसिंह,रालोद-33जीएसधर्मेश,भाजपा-3375गुटिय़ारीलालदुबेश,बसपा-4215ममताटपलू,सपा-901

आगराग्रामीण-कालीचरणसुमन,बसपा-9986उपेंद्रसिंह,कांग्रेस-3482नारायणसिंहसुमन,रालोद-8145हेमलतादिवाकर,भाजपा-16722

फतेहपुरसीकरीचौधरीउदयभानसिंह,भाजपा-11056सूपजपालसिंह,बसपा-7305बृजेशचाहर-2999लालसिंह-1641

आगराउत्तरीविधानसभाजगनप्रसादगर्ग-4498अतुलगर्ग-897ज्ञानेंद्रगौतम-1437उमेशवर्मा-32

दक्षिणविधानसभाजुल्फिकारअहमदभुट्टो-5708योगेंद्रउपाध्याय-4906सपाकांग्रेसगठबंधनप्रत्याशीनजीरअहमद-471

बहराइच:चौथेराउंडकीमतगणना10:25am

बहराइचकी7विधानसभासीटोंपररुझान

282बलहा-भाजपाकेअक्षयबरलालआगे-बसपाकीकिरनभारतीपीछे

283नानपारा-भाजपामाधुरीवर्माआगे-कांग्रेसकेवारिसअलीपीछे

284मटेरा-भाजपाकेअरुनवीरसिंहआगे-सपाकेयासरसाहपीछे

285महसी-भाजपासुरेश्वरसिंहआगे-बसपाकेकेकेओझापीछे

286बहराइच-सपाकीरुआबसाइदाआगे-भजपाकीअनुपमाजायसवालपीछे

287पयागपुर-भाजपासुभाषत्रिपाठीआगे-सपाकेमुकेशश्रीवास्तवपीछे

288कैसरगंज-भाजपाकेमुकुटबिहारीवर्माआगे-बसपाकेखालीदखानपीछे

सवायजपुरमेंभाजपा6367सेआगेशाहबादमेंबीजेपी4467सेआगेहरदोईसदरसेनीतिनअग्रवालसपासे406वोटोंसेआगेगोपामऊमेंबीजेपी2253सेआगेसांडीमेंबीजेपी4678सेआगेबिलग्राममल्लवांमेंसपा2781सेआगेबालामऊमें690सेबीजेपीआगेसंडीलामें1214वोटोसेसपाकेअब्दुलमन्नानपीछे

रामपुरअपडेट10:18am

रामपुरनगरविधानसभा:9000सेआगेआज़मखान

चमरौवाविधानसभा:नसीरखान3500सेआगे

स्वारविधानसभा:अब्दुल्लाह3000सेआगे

बिलासपुरविधानसभा:बीजेपीबलदेवसिंहओळख,1500सेआगे,

मिलकसेसपाकाविजयसिंह400वोटसेआगे

बलरामपुरसदरविधानसभासीट10:15am

बीजेपी9358सपाकांग्रेस6547बसपा

तुलसीपुरविधानसभा

बीजेपी2926काग्रेस3019सपाबसपा

गैंसड़ीविधानसभाबीजेपी5585सपाबसपा3582

उतरौलाविधानसभाबीजेपीआगेसपाबसपा

आंवलामेंसपाबीजेपीसेआगे

सिटीमेंबीजेपीकांग्रेससेआगे

कैंटमेंबीजेपीबसपासेआगे

विथरीमेंसपाबसपासेआगे

मीरगंजमेंबीजेपीबसपासेआगे

भोजीपुराबीजेपीसपासेआगे

नवाबगंजमेंबीजेपीसपासेआगे

फरीदपुरमेंबीजेपीसपासेआगे

बहेड़ीमेंबीजेपीसपासेआगे

भाजपा:3933सपा:3481बसपा:709

आगरापहलाराउंड

राजेंद्रसिंह,सपा-8047जितेंद्रवर्मा,भाजपा-7446उमेशसेंथिया,बसपा-2971

खेरागढ़महेशगोयल-4732भगवानसिंहकुशवाह,बसपा-1817रामेंद्रसिंहपरमार,रालोद-657कुसुमलतादीक्षित,कांग्रेस-607

अवधेशसिंह,रालोद-33जीएसधर्मेश,भाजपा-3375गुटिय़ारीलालदुबेश,बसपा-4215ममताटपलू,सपा-901

कालीचरणसुमन,बसपा-2950उपेंद्रसिंह,कांग्रेस-1406नारायणसिंहसुमन,रालोद-4177हेमलतादिवाकर,भाजपा-7306

चौधरीउदयभानसिंह,भाजपा-3625सूपजपालसिंह,बसपा-2576बृजेशचाहर-1750लालसिंह-265

आगराउत्तरीविधानसभा

जगनप्रसादगर्ग-4498अतुलगर्ग-897ज्ञानेंद्रगौतम-1437उमेशवर्मा-32

दक्षिणविधानसभा

जुल्फिकारअहमदभुट्टो-5708योगेंद्रउपाध्याय-4906सपाकांग्रेसगठबंधनप्रत्याशीनजीरअहमद-471

मैनपुरीसदर-सपाआगे-2635बीजेपीदूसरेपर-2535

किशनी-बीजेपीआगे-2959सपादूसरेपर-2895बीएसपीतीसरेपर-1062

भोगाँव-सपाआगे-2709बीजेपीदूसरेपर-1692बीएसपीतीसरेपर-580

करहल-सपाआगे-5424बीजेपीदूसरेपर-1121बीएसपीतीसरेपर-379

संडीलासेसपाकेअब्दुलमन्नानपीछेबीजेपीकेराजकुमारअग्रवालआगे

बीजेपी2906सपा1685बसपा1221

मुरादाबादअभीतककीगिनतीकेअनुसारमुरादाबादशहर।सपाआगेमुरादाबाददेहातसपाआगेकुंदरकीबीजेपीआगेबिलारी।सपाआगेकांठसपाआगेठाकुरद्वाराबीजेपीआगे

पहलेचरणकीगिनतीपूरीहोनेकाइंतज़ार

उन्नावसफीपुरविधानसभासेबम्बालालदिवाकरबीजेपी12595वोटपाकरआगे।

रामबरनकुरीलबसपा9977वोटपाकरदूसरेपायदानपरवहीसुधीररावतसपा8575पाकरतीसरेपायदानपर।

गोपामऊसेबीजेपीकेप्रत्याशीश्यामप्रकाशआगेसपाकीराजेश्वरीदेवीसेआगेबीजेपी3936सपा2699बसपा2472

सवायजपुरसेबीजेपीकेमाघवेंद्रसिंहआगेसपाकेपम्मूयादवदूसरेनम्बरपरबीजेपी2943सपा1660बसपा1468

शाहाबाद2ndराउंडबीजेपीकीरजनीतिवारीआगेबसपाकेआसिफदूसरेनम्बरपरबीजेपी4806बसपा2574सपा874

बिलग्राममल्लावांसेसपाकेसुभाषपालआगेबसपा1865बीजेपी1664सपा3395

Saharanpurदेहाततीसराराउन्डमसूद5050जगपाल4784मनोज2766साद141

शिवपालसिंहयादव5742सेआगेभर्थनासेसपा2026वोटोंसेआगे9:55

मिर्जापुरपहलाचरण9:50am

चुनारभाजपा-3627बसपा-1867सपा-1725

छानवेअपनादल-2696बसपा-2445सपा-2175

मड़िहानबीजेपी-3317कांग्रेश-2228बसपा-1891

नगरभाजपा-3214बसपा-2226सपा-3066

मझवांबसपा-1578सपा-933भजपा-5823

आगरा:BJPकीहोलीशुरू

हरदोई।बिलग्राममल्लांवामेंसपाआगेबीजेपीदूसरेस्थानपर,बालामऊमेंभाजपाआगेबसपापीछे।

हरदोई।156सदरसीटसेभाजपाकेराजबक्ससिंह3314,सपाकेनितिनअग्रवाल3184वबसपाकेधर्मवीरसिंहपन्ने455।भाजपाआगे।

हरदोई।154सवायजपुरसेकेण्डराउंडभाजपारानू2932,बसपाअनुपमदुबे1983,सपापम्मू972

हरदोई।154सवायजपुरभाजपारानू2942,बसपाअनुपमदुबे1468,सपापम्मू1607

हरदोई।160बालामऊप्रथमराउंडरामपालभाजपा2647,बसपानीलू2720सपासुशीला1687

विधानसभासांडीसेबीजेपीआगे

मिर्जापुरपहलाचरणनगरविधानसभा

भाजपा-3214बसपा-2226सपा-3066

बसपा-1578सपा-933भजपा-5823मझावसेभाजपाआगे

उन्नावब्रेकिंग9:40am

सदर-भाजपापंकजगुप्ता901वोटसेआगे

भगवंतनगर-हृदयनारायणदीक्षित3000सेआगे

सफीपुर-1350बसपाआगे

बांगरमऊ-1710भाजपाकुलदीपआगे

पुरवा-1320सेभाजपाआगे

मोहान-भाजपाब्रजेशरावत903बसपासेआगे

इलाहाबादकाअपडेट9:30am

करछनासीटपरदूसरेराउंडकेबादसपाकेउज्जवलरमणसिंहआगे।बीजेपीदीपकपटेलदूसरेनम्बरपर।

इलाहाबादशहरउत्तरीसीटपरसेकंडराउंडकेबादबीजेपीकेहर्षबाजपेयीआगे।

इलाहाबादशहरदक्षिणीसीटपरतीसरेराउंडकेबादबीजेपीकेसिद्धार्थनाथआगे।सपाकीऋचादूसरेपर।

हंडियासीटपरअपनादलकीप्रमिलात्रिपाठीसबसेआगे।

सोरांवसीटपरबीएसपीकीगीतापासीआगे।

सहारनपुरमतगणनास्थल9:00am

वाराणसीमतगणनास्थल9:00am

वाराणसीमतगणनास्थल8:15am

शाहजहांपुरमतगणनास्थल8:00am

उन्नावमतगणनास्थल8:00am

बलरामपुरमतगणनास्थल8:40am

आगरामतगणनास्थल8:45am