अलीगढ़:गभानाक्षेत्रकेगांवसौंगरामेंशुक्रवारकोस्वागतएवंसम्मानसमारोहवगरीबोंकोखुशियांबांटोकार्यक्रमहुआ।यहांजिलापंचायतअध्यक्षविजयसिंह,वरिष्ठभाजपानेताश्यौराजसिंह,अजयसिंह,ब्लाकप्रमुखजवांहरेंद्रसिंह,अभिमन्युराजसिंहवजिपंसदस्यप्रेमपालसिंहकाग्रामीणोंनेभव्यस्वागतकिया।इसदौरानस्वामीविवेकानंदयुवाचेतनामंचकीओरसेगरीबोंमेंत्योहारोंकीखुशियांबांटोकार्यक्रमहुआ,जिसमेंकरीब25गरीब,असहायवजरूरतमंदोंकोखाद्यसामग्री,दीपक,मोमबत्तीवबर्तनआदिकावितरणकियागया।जिलापंचायतअध्यक्षनेकहाकिवहपूरेजनपदमेंविकासकेलिएहरसंभवमददकरेंगी।जनतासेजुड़ीसमस्याओंकासमाधानकरानेकापूराप्रयासकरेंगी।उन्होंनेकहाकिसौंगरागांवजनपदकाआदर्शगांवबनेगा।वरिष्ठभाजपानेताश्यौराजसिंहनेविवेकानंदयुवाचेतनामंचसंस्थाकीजमकरसराहनाकी।कहा,गरीबोंकीमददसेबढ़करपुनीतकार्यनहींहोसकताहै।कार्यक्रमकीअध्यक्षताविजयपालशर्मावसंचालनविभागकार्यवाहदयालशर्मानेकिया।इसमौकेपरडा.श्यामसुंदरवशिष्ठ,ठा.कुक्कीसिंह,प्रमोदगौड़,नखलेश्वरशर्मा,भोलाशंकरशर्मा,लेखपालनीरजशर्मा,विवेकयादव,गिरीशशर्मा,महेंद्रविराट,जयंतीतिवारी,विनोदमाहेश्वरी,मनोहरसिंह,सुभाषबीडीसी,राहुलसिंह,गोविदभारद्वाजआदिमौजूदरहे।

छात्राएंबोलीं,सोचसमझकरकरेंमतदान

संसू,इगलास:राजकीयकन्याइंटरकालेज,कजरौठकीछात्राओंनेशुक्रवारकोगांवमेंमतदाताजागरुकतारैलीनिकालकरग्रामीणोंकोजागरुककिया।छात्राओंनेघर-घरजाकरलोगोंसेवोटकासहीइस्तेमालकरनेकेलिएप्रेरितकिया।अभियानमेंछात्राज्योति,कशिश,दिव्या,भारती,सीमा,अंजू,मोना,अन्नू,तमन्ना,सरिता,मुस्कान,हिनानेरास्तेमेंलोगोंकोरोककरसमझायाकिवहअपनेमतकासोचविचारकरप्रयोगकरें।किसीवस्तुयाधनकेलालचमेंपड़करगलतव्यक्तिकोवोटदेनाअपनेवोटकोतोव्यर्थकरेगाहीसाथहीगलतउम्मीदवारकेचुनेजानेपरविकासकापथभीअवरुद्धहोजाएगा।परिवारकेलोगोंकीजिम्मेदारीहैकिबुजुर्गवबीमारव्यक्तिसेबूथपरलेजाकरमतदानअवश्यकराएं।इसमौकेपरप्रधानाचार्यारेनूबाला,आरतीवर्मा,शिप्रासिंह,वैशाली,लीनाकटाराआदिथी।