जागरणसंवाददाता,सुपौल:सरकारद्वारापारितनागरिकतासंशोधनकानून2019सेउत्पन्नभ्रमकोदूरकरनेकेउद्देश्यशनिवारकोभाजपाद्वारावसुधैवकुटुंबकमकीसंकल्पनासंवादकार्यक्रमकाआयोजनस्थानीयव्यापारसंघभवनमेंजिलाध्यक्षरामकुमाररायकीअध्यक्षतामेंकियागया।बैठककोसंबोधितकरतेहुएभाजपाकेप्रदेशमहामंत्रीसुशीलचौधरीनेकहाकिनागरिकसंशोधनकानूनवसुधैवकुटुंबकमकीप्राचीनपरंपराकेगौरवपूर्णभारतकीपरिकल्पनाकोचरितार्थकरताहै।यहकानूनपाकिस्तान-बांग्लादेशएवंअफगानिस्तानमेंधार्मिकउत्पीड़नकेशिकारअसंख्यशरणार्थियोंकेजीवनमेंआशाकीनईकिरणलेकरआयाहै।यहकानूनभारतीयमुसलमानोंकेसाथभेदभावनहींकरताहै।कानूनसेभारतीयमुसलमानोंकाहितकिसीभीरूपमेंप्रभावितनहींहोरहाहै।इसकाउद्देश्यकेवलउनअल्पसंख्यकोंकीरक्षाकरनाहैजोअपनेसंबंधितदेशोंमेंअपनीधार्मिकमान्यताओंकेकारणसताएजारहेहैं।कहाकिदेशकीकईचिरलंबितसमस्याओंकीकुशलतासेसमाधानकरनेकेलिएनरेंद्रमोदीसरकारकोइतिहासमेंयादकियाजाएगा।सरकारनेजिनऐतिहासिकसमस्याओंपरफैसलालियाहैवहउनके²ढ़राजनीतिकइच्छाशक्ति,अटूटप्रतिबद्धता,दूरदर्शिता,हृदयमेंराष्ट्रसर्वोपरिकीभावनाकोपरिलक्षितकरताहै।संवादकार्यक्रमकोसंबोधितकरतेहुएसंगठनप्रभारीरामनरेशसिंहनेकहाकिसीएएकानूनकोलेकरविपक्षीदलजिसतरहसेदेशकेलोगोंकोगुमराहकररहाहैआनेवालेसमयमेंदेशकीजनताइनकामुंहतोड़जवाबदेगी।विपक्षटुकड़े-टुकड़ेगैंगकीभाषाबोलकरसुनियोजिततरीकेसेइंसानियतकेदेशकोतहस-नहसकरनेपरआमदाहै।कांग्रेसएवंउनकेसहयोगीदलोंनेजिसप्रकारसेइसविधेयककाविरोधकरनेकाकामकियाहैइससेइनदलोंकीवोटबैंकएवंतुष्टीकरणकीराजनीतिएकबारफिरबेनकाबहुईहै।संवादकार्यक्रममेंपूर्वजिलाध्यक्षनागेंद्रनारायणठाकुर,संतोषप्रधान,जिलामहामंत्रीमनोजकुमारसिंह,रंजीतमिश्र,शालिग्रामपांडे,प्रदीपकुमारसिंह,रणधीरठाकुर,अशोकसम्राट,मनोजपाठक,बलरामकामत,श्यामपौद्दार,हरिनारायणभिडवार,परमानंदसिंह,रामशरणमेहता,सरोजकुमारझा,अर्चनामेहता,सुरेशकुमारसुमन,गिरीशचंद्रठाकुर,प्रकाशझा,रघुनंदनसाह,जगदीशयादव,प्रतापसिन्हा,राजधरयादव,रजनीसिंह,पूनमठाकुर,सरितामिश्रा,गोविदमंडल,रामदेवपंडित,महामायाचौधरी,जयवीरयादवसमेतदर्जनोंकार्यकर्ताउपस्थितथे।